Serial Filozofski vestnik since 1989
Journals Philosophica since 1999
  Classica since 1999
  Moderna since 2000
  Prizma since 2003
  Teoretska praksa arhitekture (with Faculty of Architecture, University of Ljubljana) since 2014
Filozofski vestnik 31/2
Les pouvoirs des désirs indicibles
The Powers of the Unsayable Desires
Filozofski vestnik

Edited by: Jean-Pierre Marcos, Jelica Šumič Riha
Year: 2010
Filozofski vestnik 31/3
Filozofski vestnik

Year: 2010
Kratka razprava o prehodni ontologiji / Očrt metapolitike
Philosophica Moderna

Author: Alain Badiou
Year: 2010
Druga ljubezen
Lacan in antifilozofija
Philosophica Prizma

Author: Samo Tomšič
Year: 2010
Predkritični spisi
Philosophica Classica

Author: Immanuel Kant
Year: 2010
D'Alembertove sanje in drugi filozofski spisi
Philosophica Classica

Author: Denis Diderot
Year: 2010
Filozofski vestnik 31/1
Filozofski vestnik

Year: 2010
Fenomenološki etos
Philosophica Moderna

Author: Tine Hribar
Year: 2009
Emancipacija, emancipacije
Philosophica Prizma

Author: Ernesto Laclau
Year: 2008
Življenje in prakse svobode
Izbrani spisi
Philosophica Moderna

Author: Michel Foucault
Year: 2007
Astronom – filozof
Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija
Philosophica Moderna

Author: Matjaž Vesel
Year: 2007
Zgodovinsko-politični spisi
Philosophica Classica

Author: Immanuel Kant
Year: 2006
Pogoji
Philosophica Moderna

Author: Alain Badiou
Year: 2006
Utemeljitev metafizike nravi
Philosophica Classica

Author: Immanuel Kant
Year: 2005
Jasno delo
Lacan, znanost, filozofija
Philosophica Moderna

Author: Jean-Claude Milner
Year: 2005
Nerazumevanje
Politika in filozofija
Philosophica Moderna

Author: Jacques Rancière
Year: 2005
Kar ostaja od Auschwitza
Arhiv in priča (Homa sacer III)
Philosophica Prizma

Author: Giorgio Agamben
Year: 2005
Ali je mogoče misliti politiko? / Manifest za filozofijo
Philosophica Prizma

Author: Alain Badiou
Year: 2004
Vznik subjekta
Philosophica Moderna

Author: Peter Klepec
Year: 2004
Kategorije
Katēgoriai
Philosophica Classica

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 2004
Ljubezen na zadnji pogled
Avantgarda, estetika in konec umetnosti
Philosophica Moderna

Author: Aleš Erjavec
Year: 2004
Navzkrižje
Philosophica Moderna

Author: Jean-François Lyotard
Year: 2003
Totaliteta in umetnost
Lyotard, Jameson in Welsch
Philosophica Prizma

Author: Ernest Ženko
Year: 2003
Estetika kibersveta in učinki derealizacije
Philosophica Prizma

Author: Marina Gržinić
Year: 2003
Mali slovar azijskih filozofij

Author: Maja Milčinski
Year: 2003
Telo v novoveški filozofiji
Philosophica Moderna

Author: Miran Božovič
Year: 2002
Mutacije etike
Od utopije sreče do neozdravljive resnice
Philosophica Moderna

Author: Jelica Šumič-Riha
Year: 2002
Parmenid
Philosophica Classica

Author: Platon
Year: 2001

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2018201720162015201420132012before 2012