Serial Filozofski vestnik since 1989
Journals Philosophica since 1999
  Classica since 1999
  Moderna since 2000
  Prizma since 2003
  Teoretska praksa arhitekture (with Faculty of Architecture, University of Ljubljana) since 2014
Emancipacija, emancipacije
Philosophica Prizma

Author: Ernesto Laclau
Year: 2008
Astronom – filozof
Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija
Philosophica Moderna

Author: Matjaž Vesel
Year: 2007
Pogoji
Philosophica Moderna

Author: Alain Badiou
Year: 2006
Kar ostaja od Auschwitza
Arhiv in priča (Homa sacer III)
Philosophica Prizma

Author: Giorgio Agamben
Year: 2005
Vznik subjekta
Philosophica Moderna

Author: Peter Klepec
Year: 2004
Ljubezen na zadnji pogled
Avantgarda, estetika in konec umetnosti
Philosophica Moderna

Author: Aleš Erjavec
Year: 2004
Navzkrižje
Philosophica Moderna

Author: Jean-François Lyotard
Year: 2003
Totaliteta in umetnost
Lyotard, Jameson in Welsch
Philosophica Prizma

Author: Ernest Ženko
Year: 2003
Estetika kibersveta in učinki derealizacije
Philosophica Prizma

Author: Marina Gržinić
Year: 2003
Telo v novoveški filozofiji
Philosophica Moderna

Author: Miran Božovič
Year: 2002
Mutacije etike
Od utopije sreče do neozdravljive resnice
Philosophica Moderna

Author: Jelica Šumič-Riha
Year: 2002
Filozofsko-teološki traktati
Opuscula sacra
Philosophica Classica

Author: Boetij [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]
Year: 1999

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014