Filozofski inštitut

Filozofski inštitut ZRC SAZU je bil ustanovljen leta 1979 kot Inštitut za marksistične študije in leta 1988 preimenovan v Filozofski inštitut. Raziskovalna usmeritev inštituta vsebuje štiri temeljne problemske osi, in sicer filozofijo v razmerju z znanostjo, filozofijo v razmerju z umetnostjo, filozofijo v razmerju s politiko in filozofijo v razmerju s filozofijo. Inštitut od svoje ustanovitve dalje razvija svoje raziskave kot sestavni del mednarodne filozofske diskusije. Raziskovalna področja, ki jih raziskovalci in sodelavci inštituta sistematično in kontinuirano raziskujejo, so: etika, estetika, sodobna filozofija, politična in pravna filozofija, filozofija jezika, filozofija zgodovine in zgodovina politične misli, zgodovina in filozofija znanosti, srednjeveška filozofija, filozofija Immanuela Kanta, filozofski pomen psihoanalize, predvsem psihoanalize Jacquesa Lacana.

Preberi več
KNJIŽNICA

Sedež knjižnice: Novi trg 2, 3. nadstropje, v tajništvu Filozofskega inštituta.
Rok izposoje: 21 dni z možnostjo podaljšanja.
E-pošta: fi@zrc-sazu.si.

Informacije o izposoji si oglejte na strani Knjižnice Filozofskega inštituta.