Multikulturna dediščina in nacionalna država: primeri Prekmurja, Bele krajine in Primorske

temeljni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Projekt zasnuje koncept večkulturne dediščine kot kategorijo, ki jo določajo dinamični narativi, prakse in simbolizacije. Ob tem se posvečamo vernakularnim praksam, ki prihajajo v stik s procesi dominantne ideologizacije dediščine in vplivom dominantnega kanona kulturne dediščine, ki je »vtisnjen« v vsakdanje prakse ustvarjanja/ohranjanja kulturne dediščine.

Cilj je pokazati, da lokalni akterji niso zgolj pasivni prejemniki dominantnih konceptov o »eni in edini« kulturni dediščini, ampak so obenem tudi pomembni nosilci aktivnega poseganja v in spreminjanja konceptualizacije dediščine. Zato dediščino/e razumemo kot živete prakse in vsakdanje dejavnosti.

Vsebinsko je raziskava organizirana v okviru treh raziskovalnih sklopov: Lokalni in individualni arhivi in zbirke, Dediščina kot performans – kulturne manifestacije, in Mediacija in digitalizacija večkulturne dediščine.