Prof. dr. Aleš Erjavec

znanstveni svetnik

Lea Kuhar

mlada raziskovalka

Dr. Tomaž Mastnak

znanstveni svetnik

Prof. dr. Rado Riha

Predstojnik Filozofskega inštituta ZRC SAZU znanstveni svetnik