Telefon:
+386(0)1/4706470
Faks:
+386(0)1/4257792
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Datum rojstva: 20. 1. 1968
Izobrazba: Magister znanosti s področja filozofije
Znanstveni naziv: asistent

Področja delovanja

Nemška klasična filozofija, epistemologija, filozofija znanosti

Izbrane publikacije

"Kako misliti znanost? Kako znanost misli?", Filozofski vestnik, 2005, letn. 26, št. 1.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti
Ostali projekti >>