Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik
Univerzitetni naziv: izredni profesor

Telefon:
+386(0)1/4706478
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Datum rojstva: 29. 9. 1966
Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik
Univerzitetni naziv: izredni profesor

Opis dejavnosti

Glavna področja raziskovanja so sodobna francoska filozofija, nemška klasična filozofija, Lacanova psihoanaliza, kritika ideologije. Objavil številne članke o Kantu, Heglu, Freudu, Lacanu, Deleuzu, Badiouju, Foucaultu, Rancièreju, Lyotarda, Lefortu, Habermasu, Negriju, Agambenu, Laclau itn., in v slovenščini dve monografiji: Vznik subjekta, (Philosophica, Series Moderna). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 336 str. ISBN 961-6500-70-8; Kapitalizem in perverzija. 1, Dobičkonosne strasti, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2008. 297 str. ISBN 978-961-6376-40-2. (Predelana izdaja v srbskem prevodu je izšla leta 2016).

Pedagoška dejavnost

Uredniško delo

Član (od 1990) uredniškega odbora revije Problemi (ISSN 0555-2419) in odgovorni urednik (od 2004) revije Filozofski vestnik (ISSN 0353-4510).

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih

 • Slovensko filozofsko društvo
 • Društvo za teoretsko psihoanalizo

Zaposlitev

 • 1998–, Filozofski inštitut, ZRC SAZU, Ljubljana.
 • 1992–1998, mladi raziskovalec, Filozofski inštitut, ZRC SAZU, Ljubljana, mentor dr. Rado Riha.
 • 1987–1992, novinar in redaktor »Družbene redakcije«, Radio Študent, Ljubljana.

Študij

 • Doktorat iz sodobne filozofije, 1998, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Naslov: »Sodobna francoska filozofija med imanenco in kontingenco, mentor dr. Slavoj Žižek).
 • Magisterij iz nemške klasične filozofije, 1995, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Naslov: »Končno in neskončno v nemški klasični filozofiji«, mentor dr. Slavoj Žižek).
 • Diploma o Kantu, »Ideal čistega uma«, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, mentor dr. Mladen Dolar).
 • 1986–1992, študij filozofije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Štipendije

 • December 1998 - junij 1999, Université Vincennes-Saint-Dénis, Paris VIII (Slovenska znanstvena fundacija).

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini

 • Université Vincennes-Saint-Dénis, Paris VIII (1998-1999, 2000, 2001, 2005).

Znanje jezikov

 • Materni jezik: slovenščina.
 • Aktivno: angleščina, francoščina, srbščina, hrvaščina.
 • Pasivno: nemščina.
Izbrane publikacije
 • KLEPEC, Peter. Kaj je strojno podjarmljanje?. Problemi, ISSN 0555-2419, 2015, letn. 53, 7/8, str. 163-232. [COBISS.SI-ID 39188013]
 • KLEPEC, Peter. Badiou in ponavljanje. Problemi, ISSN 0555-2419, 2016, letn. 54, št. 9/10, str. 175-214, 255, 263. [COBISS.SI-ID 41031469]
 • KLEPEC, Peter. Kapitalizam i perverzija. 1, Profitabilne strasti, (Biblioteka Theoria). Novi Sad; Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016. 371 str. ISBN 97-886-7543-326-2. [COBISS.SI-ID 40530221]
 • KLEPEC, Peter. On the mastery in the four ´discourses´. V: TOMŠIČ, Samo (ur.), ZEVNIK, Andreja (ur.). Jacques Lacan : between psychoanalysis and politics, (Interventions). London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, 2016, str. 115-130, ilustr. [COBISS.SI-ID 38889517]
 • KLEPEC, Peter. For another Lacan-Deleuze encounter. V: NEDOH, Boštjan (ur.), ZEVNIK, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze : a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press, cop. 2017, str. 13-31. [COBISS.SI-ID 40711213]
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Pogoji in problemi sodobne filozofije III (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2019)

Rekonfiguracije ontologije (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201430. junij 2017)

Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija (temeljni raziskovalni projekt • 1. avgust 201331. julij 2016)

Problem aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2013)

Ostali projekti >>

Ključne besede

sodobna filozofija • nemška klasična filozofija • teoretska psihoanaliza