Skip to main content
Filozofski inštitut

Filozofski inštitut sodi med osrednje nacionalne ustanove s področja filozofije. Zaznamuje ga močna vpetost v mednarodni prostor, vključevanje v sodobne družbene in teoretske razprave ter širok razpon raziskovalnih področij, od etike, estetike, filozofije znanosti in politične filozofije do srednjeveške filozofije, nemške klasične filozofije, psihoanalize in okoljske filozofije.

Preberi več
KNJIŽNICA

Sedež knjižnice: Novi trg 2, 3. nadstropje, v tajništvu Filozofskega inštituta.
Rok izposoje: 21 dni z možnostjo podaljšanja.
E-pošta: fi@zrc-sazu.si.

Informacije o izposoji si oglejte na strani Knjižnice Filozofskega inštituta.