Skip to main content
Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem


Authors: Galileo Galilei, Matjaž Vesel
Year: 2009Table of content

Kopernikanski manifest Galilea Galileija

Uvod

I. Teleskopska odkritja

Zvezdni glasnik in prve omembe knjige o systema mundi

Phoebus habet maculas

II. Natura et Scriptura

Pismo Castelliju in prve obtožbe

Galileova posvetovanja s prijatelji v Rimu in »zadeva Foscarini«

Nova ovadba in Galileova strategija reševanja Kopernika »Koristni razglas«

III. Kometi in »domnevanje med sencami«

De tribus cometis in Discorso delle comete

Libra astronomica, Il Saggiatore in papež Urban VIII.

IV. Obuditev kopernikanskega programa

Ingoli, Kepler in Galileo

Od Razprave o morskem plimovanju do Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta

Imensko kazalo

Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta

Presvetli veliki vojvoda in Uvidevnemu bralcu

Prvi dan

Drugi dan

Tretji dan

Četrti dan

LiteratuMore ...

Marijan Prosen: Knjigi o zanimivih astronomskih razmišljanjih in odkritjih kopernikanca Galilea Galileija; Proteus 73/5 (januar 2011)Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
Galileo, Galileo
history
letters
philosophy of science
science
scientific revolution
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR