Title:
Fenomenološki etos
Author:
Year:
Compilation:
Philosophica Moderna
Keywords:
Language(s):
Table of content

I. PREDGOVOR

II. KRIZA IN ETIČNA PRENOVA

1. Kriza evropskega duha

Kriza

Nevarnost vseh nevarnosti

Prenova

2. Izklop transcendenc

Skrivnost transcendence v imanenci

Vprašanje izklopljenih transcendenc

Mundani, transcendentni in imanentni Bog

3. Človek, causa sui svoje etičnosti

Božanski čisti jaz

Bog kot mejni pojem čistega jaza

Kritika Boga kot poneskončenega človeka

4. Fenomenološki kategorični imperativ

III. ETIČNOST IN RELIGIOZNOST

1. Fenomenologija verstev

Jahve in judovstvo

Jezus in krščanstvo

Sokrat, platonizem in krščanstvo

Buda, budizem in fenomenologija

2. Sakralno nasilje in nasilni monoteizmi

Girardova teorija sakralnega nasilja

Assmannova kritika monoteističnega nasilja

Monoteistično nasilje in slovenski katolicizem

3. Etika in religije

Projekt svetovnega etosa

Krščanstvo in evropski nihilizem

Etičnost kot kriterij religij

IV. TRANSFORMACIJE EVROPSKEGA ETOSA

1. Jutranja zarja imoralnosti

2. Od ciničnega prek paničnega do sferičnega uma

Cinični um

Panični um

Sferični um

Nova prebuditev Evrope

3. Evropsko zlato pravil

Rehabilitacija zlatega pravila

Evropski etos in univerzalno nasilje

Etična ulomkova črta

V. EVROPA V KONSTELACIJI SUPERCIVILIZACIJ SVETA

VI. LITERATURA

More ...

Fenomenološki etos; Demokracija 50/XV (16.12.2010)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-177-4

Specifications

hardback • 14,5 × 21,5 cm • 364 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
18,00 EUR (Club)

E-publications