Fenomenološki etos

Author: Tine Hribar
Year: 2009Table of content

I. PREDGOVOR

II. KRIZA IN ETIČNA PRENOVA

1. Kriza evropskega duha

Kriza

Nevarnost vseh nevarnosti

Prenova

2. Izklop transcendenc

Skrivnost transcendence v imanenci

Vprašanje izklopljenih transcendenc

Mundani, transcendentni in imanentni Bog

3. Človek, causa sui svoje etičnosti

Božanski čisti jaz

Bog kot mejni pojem čistega jaza

Kritika Boga kot poneskončenega človeka

4. Fenomenološki kategorični imperativ

III. ETIČNOST IN RELIGIOZNOST

1. Fenomenologija verstev

Jahve in judovstvo

Jezus in krščanstvo

Sokrat, platonizem in krščanstvo

Buda, budizem in fenomenologija

2. Sakralno nasilje in nasilni monoteizmi

Girardova teorija sakralnega nasilja

Assmannova kritika monoteističnega nasilja

Monoteistično nasilje in slovenski katolicizem

3. Etika in religije

Projekt svetovnega etosa

Krščanstvo in evropski nihilizem

Etičnost kot kriterij religij

IV. TRANSFORMACIJE EVROPSKEGA ETOSA

1. Jutranja zarja imoralnosti

2. Od ciničnega prek paničnega do sferičnega uma

Cinični um

Panični um

Sferični um

Nova prebuditev Evrope

3. Evropsko zlato pravil

Rehabilitacija zlatega pravila

Evropski etos in univerzalno nasilje

Etična ulomkova črta

V. EVROPA V KONSTELACIJI SUPERCIVILIZACIJ SVETA

VI. LITERATURAMore ...

Fenomenološki etos; Demokracija 50/XV (16.12.2010)Regular price
20.00 €

Online price
18.00 €


Keywords
ethics
phenomenology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR