Title:
Mali slovar azijskih filozofij
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Mali slovar azijskih filozofij vsebuje večinoma izrazje in imena iz kitajske in indijske filozofske tradicije, v manjši meri pa tudi tibetanske. Vodilo pri njegovem nastanku so bila poglavitna klasična dela indijske, kitajske in tibetanske filozofije in religije, ki so v zadnjih desetletjih vzbudila zanimanje tudi pri nas. Z novimi prevodi teh del v slovenščino se je pokazala tudi potreba po terminološkem poenotenju in razlagi ključnih pojmov. Mali slovar azijskih filozofij je namenjen tako študentom in strokovni javnosti, kot tudi najširšemu krogu tistih, ki jih zanima idejni svet Azije.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-83-9
978-961-6568-87-6

Specifications

paperback • 11 × 18 cm • 108 pages

Price

sold out

E-publications

ISBN 978-961-254-501-7
(489 KB)