Title:
Metafizika
Author:
Other authors:
translation, introduction, annotations and glossary Valentin Kalan
Year:
Compilation:
Philosophica Classica
Keywords:
Language(s):
Description

Če bi morali imenovati trideset knjig, ki po Nietzschejevih pesniških besedah ustanavljajo in ohranjajo evropsko kulturo, med njimi ne bi smela manjkati Aristotelova Metafizika, v katerem je najbolj celovito prikazal tisto, kar je sam imenoval »modrost«, »filozofija«, »proučevanje bistnosti«, znanost o »prvih počelih in vzrokih« in »znanost resnice«. To Aristotelovo delo sestavlja štirinajst knjig. V njih je podana zoritev evropske modrosti iz čudenja, nato pa je prikazano celotno drevo znanosti. Aristoteles nam prikaže način srečevanja stvari v njihovi samodanosti, tako naravnih kakor tehniških, tako predmetov delovanja, ki zadevajo človekov ethos, kakor predmetov védenja, ki jih oblikujeta matematika in umetnost. Naposled Aristoteles obravnava človekov odnos do celote sveta in do Boga, ki je tema bajeslovja, religije in filozofske teologije. Metafizična modrost nas tako spomni na resnico kot luč človekovega življenja in s tem pripomore k dobrobiti človeštva.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-90-0

Specifications

hardback, jacket • 14 × 21 cm • LXXXVI + 437 pages

Price

sold out