Skip to main content
O nastanku vrst [drugi natis]. Z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje.


Author: Charles Darwin
Year: 2013Table of content

Uvod

I. poglavje – Variiranje v udomačenosti

II. poglavje – Variiranje v naravi

III. poglavje – Boj za obstanek

IV. poglavje – Naravno odbiranje

V. poglavje – Zakoni variiranja

VI. poglavje – Težave s teorijo

VII. poglavje – Nagon

VIII. poglavje – Hibridnost

IX. poglavje – O nepopolnosti geološkega zapisa

X. poglavje – O geološkem zaporedju organskih bitij

XI. poglavje – Zemljepisna razporeditev

XII. poglavje – Zemljepisna razporeditev – nadaljevanje

XIII. poglavje – Vzajemna sorodnost organskih bitij: Morfologija: Embriologija: Zakrneli organi

XIV. poglavje – Povzetje in sklep

Spremna beseda

Matjaž Kuntner

Darwin, Nastanek vrst in evolucija

Pripis urednika

Beseda prevajalca

Biografska pojasnila

Literatura

Stvarno in imensko kazalo

Dodatek

Stephen Jay Gould

Kaj sploh pomeni ta strašljiva beseda na E?More ...

Bernard Nežmah: Pojem skozi prevod spet zaživel kot knjiga; Mladina 12/2010 (25.3.2010)

Jernej Kaluža: Charles Darwin: O nastanku vrst; Teorema, Radio Študent, 30.6.2013Keywords
biogeography
darwinism
evolution (biology)
heredity
natural selection
origin of species
survival struggle
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR