Title:
Parmenid
Author:
Other authors:
translation, annotations and afterword Boris Vezjak
Year:
Compilation:
Philosophica Classica
Keywords:
Language(s):
Description

Parmenid zavzema posebno mesto med Platonovimi dialogi. Uvršča se med logične dialoge in njegov podnaslov, ki mu ga je dodal antični komentator Trasil, pove, da govori o idejah. Pomemben je kot Platonovo pričevanje o Parmenidovi filozofiji, še bolj pa kot mojstrovina antične dialektike, kakor ga je označil Hegel. Dialoga se komentatorji in interpreti od nekdaj lotevajo s strahospoštljivo previdnostjo, ki jo narekuje nekakšna enigmatičnost vsebine. Prevajalec v svoji spremni besedi posebej izpostavi dve sestavini, ki sta ključni za poznavanje Platona: teorijo idej in dialektično vajo o tem, kar biva s parmenidovsko predpostavko o obstoju Enega. V knjigi sta natisnjena vzporedno grško besedilo in slovenski prevod.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-49-9

Specifications

hardback – leather, jacket • 14 × 21 cm • 213 pages

Price

10,00 EUR (Regular); last copies
8,00 EUR (Club)