Titles
Funkcija v arhitekturi
Sullivan – Meyer – Arnheim – Adorno – Pallasmaa
Teoretska praksa arhitekture

Edited by: Peter Šenk
Year: 2020
Niti uporabni niti estetski objekt
Strukturna logika arhitekture
Teoretska praksa arhitekture

Author: Petra Čeferin
Year: 2016
Zgodovine neposredne sedanjosti
Invencije arhitekturnega modernizma
Teoretska praksa arhitekture

Author: Anthony Vidler
Year: 2016
Kapsula
Tipologija druge arhitekture
Teoretska praksa arhitekture

Author: Peter Šenk
Year: 2015
Tektonika v arhitekturi
Frampton - Semper - Bötticher
Teoretska praksa arhitekture

Edited by: Petra Čeferin
Year: 2014

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani

ISSN

2350-6105

Specifications

paperback • 14 × 20 cm