Opis

Knjižna zbirka Teoretska praksa arhitekture sistematično prispeva h gradnji in razvoju arhitekturne teorije, ki se opira na oz. izvira predvsem iz filozofske misli. Uredniški koncept zbirke izhaja iz prepričanja, da je teorija sestavni del same prakse arhitekture. Prakso razumemo pri tem kot razmislek – ki poteka v besedi, risbi, grajeni formi, računalniški simulaciji, itd. – o temeljnih vprašanjih arhitekture, ki se tičejo bivanja, konstruiranja/gradnje, razmerja med prostorom in krajem ter mesta človeka v svetu nasploh. Osrednji del zbirke so prevodi tujih arhitekturno-teoretskih del, pri čemer se osredotoča na besedila – tako starejša kot najnovejša – ki so relevantna za sodobno prakso arhitekture in zanimiva tudi za druga področja humanistike in družboslovja.

 

Naslovi
Objekt v arhitekturi
Deleuze – Riha – Frampton – Hays
Teoretska praksa arhitekture

Uredila: Petra Čeferin
Leto: 2021
Funkcija v arhitekturi
Sullivan – Meyer – Arnheim – Adorno – Pallasmaa
Teoretska praksa arhitekture

Uredil: Peter Šenk
Leto: 2020
Niti uporabni niti estetski objekt
Strukturna logika arhitekture
Teoretska praksa arhitekture

Avtorica: Petra Čeferin
Leto: 2016
Zgodovine neposredne sedanjosti
Invencije arhitekturnega modernizma
Teoretska praksa arhitekture

Avtor: Anthony Vidler
Leto: 2016
Kapsula
Tipologija druge arhitekture
Teoretska praksa arhitekture

Avtor: Peter Šenk
Leto: 2015
Tektonika v arhitekturi
Frampton - Semper - Bötticher
Teoretska praksa arhitekture

Uredila: Petra Čeferin
Leto: 2014

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani

ISSN

2350-6105

ISSN (elektronska izdaja)

2738-4772

Specifikacija

mehka vezava • 14 × 20 cm