Teoretska praksa arhitekture.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2014


Knjižna zbirka Teoretska praksa arhitekture sistematično prispeva h gradnji in razvoju arhitekturne teorije, ki se opira na oz. izvira predvsem iz filozofske misli. Uredniški koncept zbirke izhaja iz prepričanja, da je teorija sestavni del same prakse arhitekture. Prakso razumemo pri tem kot razmislek – ki poteka v besedi, risbi, grajeni formi, računalniški simulaciji, itd. – o temeljnih vprašanjih arhitekture, ki se tičejo bivanja, konstruiranja/gradnje, razmerja med prostorom in krajem ter mesta človeka v svetu nasploh. Osrednji del zbirke so prevodi tujih arhitekturno-teoretskih del, pri čemer se osredotoča na besedila – tako starejša kot najnovejša – ki so relevantna za sodobno prakso arhitekture in zanimiva tudi za druga področja humanistike in družboslovja.


Naslovi

Publikacija
Objekt v arhitekturi
Deleuze – Riha – Frampton – Hays
Teoretska praksa arhitekture

Leto: 2021
Uredila: Petra Čeferin

19.00 €

Publikacija
Funkcija v arhitekturi
Sullivan – Meyer – Arnheim – Adorno – Pallasmaa
Teoretska praksa arhitekture

Leto: 2020
Uredil: Peter Šenk

19.00 €

Publikacija
Kapsula
Tipologija druge arhitekture
Teoretska praksa arhitekture

Leto: 2015
Avtor: Peter Šenk

19.00 €

Publikacija
Tektonika v arhitekturi
Frampton - Semper - Bötticher
Teoretska praksa arhitekture

Leto: 2014
Uredila: Petra Čeferin


Ključne besede
arhitektura ovoja
arhitekturna teorija
eksistenčni minimum
eksperimentalna arhitektura
heterotopija
kapsularna civilizacija
kapsule
majhne hiše
megastrukture
mobilna arhitektura
nadzorovana okolja
novi brutalizem
pop arhitektura
potrošljiva arhitektura
prefabricirana bivališča
prostorsko urejanje
serijsko proizvedena arhitektura
Slovenija
umetnost
začasna arhitektura
zborniki
zgodovina
arhitektonske konstrukcije
tektonika
filozofija
objekt
psihoanaliza
subjekt
ustvarjalnost
modernizem


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR