Title:
Utemeljitev metafizike nravi
Author:
Other authors:
translation, introduction and annotations Rado Riha
Year:
Compilation:
Philosophica Classica
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvodna študija

Rado Riha, KANTOVA MORALNA FILOZOFIJA ZA NAŠ ČAS

I. Utemeljitev metafizike nravi

Predgovor

Prvi razdelek: prehod od običajnega nravnega umnega spoznanja k filozofskemu

Drugi razdelek: prehod od poljudne nravne filozofije k metafiziki nravi

Tretji razdelek: prehod od metafizike nravi h kritiki čistega praktičnega uma

II. Temeljni pojmi in problemi Kantove moralne filozofije

[1] Utemeljitev univerzalne morale

[2] Pojem umnega bitja

[3] Moralni zakon in empirična nagnjenja

[4] Občutje spoštovanja

[5] Svet duhov

[6] Utemeljitev morale in Kritika čistega uma

III. Manifest praktičnega akta

Immanuel Kant: UTEMELJITEV METAFIZIKE NRAVI

Predgovor

1. Prvi razdelek: prehod od običajnega nravnega umnega spoznanja k filozofskemu

2. Drugi razdelek: prehod od poljudne nravne filozofije [Weltweisheit] k metafiziki nravi

Avtonomija volje kot vrhovno načelo nravnosti

Heteronomija volje kot vir vseh nepravih načel nravnosti

Razdelitev vseh možnih načel nravnosti na podlagi predpostavljenega temeljnega pojma heteronomije

3. Tretji razdelek: prehod od metafizike nravi h kritiki čistega praktičnega uma

Pojem svobode je ključ za razlago avtonomije volje

Svobodo je treba predpostaviti kot lastnost volje vseh umnih bitij

O interesu, ki je povezan z idejami nravnosti

Kako je možen kategoričen imperativ?

O skrajni meji vse praktične filozofije

Sklepna pripomba

Uredniško poročilo

Pojasnila

Bibliografija

Stvarno in imensko kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-30-2

Specifications

hardback, jacket • 15 × 22 cm • LXXXIII + 111 pages

Price

18,50 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)