Title:
Večnost in spreminjanje. Filozofija v brezsvetnem času
Author:
Year:
Compilation:
Philosophica Moderna
Keywords:
Language(s):
Description

Delo je inovativen poskus osvetlitve zagate brezizhodnosti in nemoči sodobnega subjekta v današnjem globaliziranem svetu. Če si je tradicionalni simbolni red prizadeval izjemo lokalizirati in nevtralizirati, današnja logika dominantnega reda nima več za cilj regulacijo in normalizacijo, marveč dobesedno živi od nenehne produkcije izjem. Avtorica pokaže, da problem, s katerim se sooča sodobna misel, najti izhod iz logike, ki ne pozna ne časovnih ne prostorskih omejitev, postavlja filozofijo danes pred nalogo izdelave nove, drugačne paradigme artikulacije med večnostjo in spremembo. Ena ključnih nalog filozofije je dati odgovor na vprašanje, kako je mogoče znotraj režima, ki živi od izjem, ovir, anomalij, upiranja, proizvesti nove prostore in nove čase, ki so heterogeni njegovi ekspanzivni logiki. Tak »notranji« izhod iz zagat brezizhodnosti nujno zahteva premik iz tradicionalne filozofske paradigme, ki misli spremembo v terminih bipolarnih opozicij, v sodobne paradigmo »novih ontologij mnoštva«.

Book (‘Eternity and Change. Philosophy in a Wordless Times’) is an attempt to theorize one of the burning issues of our time, namely, that of a possible change of the world conceived in terms of an immanent exit in a world that knows no limits, no outside. In examining the possibility of the change of the transcendental regime of discursivity, the author analyses different approaches to this problem offered by Badiou's transitive ontology, Deleuzes ontology of virtuality, Agambens ontology of potentiality and Lacan's critique of ontology.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-364-8

Specifications

paperback • 13 × 20 cm • 341 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
20,00 EUR (Club)

E-publications