01

DEC

09:30

Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere v Mariboru

4. simpozij


Osnovni Podatki

01. december 2016 ob 09:30 do 02. december 2016 ob 16:00
Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5

Organizator: ZRC SAZU, Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Mariboru


Opis

ZNANSTVENI NEOLIBERALIZEM IN RAZUMEVANJE DEDIŠČINE V KONTEKSTU ČASOVNE PREOBRAZBE
Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere

 

Zbornik simpozija (PDF)

 

ČETRTEK, 1. 12. 2016
Lokacija: dvorana Muzeja narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5

09.00–09.30               Prihod udeležencev

09.30–10.00                Uvodni pozdravi: dr. Oto Luthar, dr. Mimi Urbanc, dr. Mateja Ratej, dr. Aleksandra Berberih-Slana

10.00–11.30               1. sklop (moderator: Peter Kumer)

Matej Stevanovič      Ljubljanski univerzitetni inkubator
Možnosti zaposlitve po koncu doktorskega študija

Pika Založnik            Društvo mlada akademija
Prekarnost v visokošolskem in raziskovalnem prostoru

Polona Sitar               Inštitut za kulturne in spominske študije
Položaj raziskovalk in raziskovalcev na začetku akademske kariere v kontekstu znanstvenega neoliberalizma

11.30–12.00                  Odmor za kavo in čaj

12.00–13.30               2. sklop (moderator: Matjaž Geršič)

Urška V. Ošlak         Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Besedotvorje slovenskega jezika skozi čas – primer kolesarskega izrazja

Lucija Lapuh in        Geografski inštitut Antona Melika
Mateja Š. Hribar     
Kulturna dediščina kot spodbujevalec regionalnega razvoja

Vanja Kočevar         Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Logarjev okrašeni vol – relikt predfevdalnih (staro)slovanskih prvin dednih poklonitev na Kranjskem

Jure Tičar in            Geografski inštitut Antona Melika
Daniela Ribeiro        
Degradacija naravnih vrednot: primer onesnaženosti jam

13.30–15.00                Odmor za kosilo

15.00–16.30               3. sklop (moderatorka: Polona Sitar)

Jerneja Brumen       Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Kako razumeti okoljske migracije?

Matjaž Grahornik       Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Khisli, lastniki mariborskega mestnega gradu v obdobju 1620–1725 

Nina Ditmajer             Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Pridigarska dejavnost na vzhodnem Štajerskem v 18. in prvi polovici 19. stoletja

Maruša Goluža           Geografski inštitut Antona Melika
Tretja razvojna os: priložnost ali grožnja za razvoj Doline zelenega zlata?

16.30–17.00                   Odmor za kavo in čaj

17.00–18.30                4. sklop (moderatorka: Lucija Lapuh)

Jernej Tiran              Geografski inštitut Antona Melika
Kakovost bivalnega okolja v Mariboru: geografski pristop

Matej Blatnik               Inštitut za raziskovanje krasa
Meritve odtoka skozi požiralnike na vzhodnem robu Planinskega polja

Simona K. Brglez        Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Tja onkraj vsega živega zaman vzdihuje lira. Orfej in Evridika v likovni umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem

Peter Kumer                Geografski inštitut Antona Melika
Sonaravno gospodarjenje z gozdom kot oblika nesnovne kulturne dediščine

18.30                            Večerja in druženje

PETEK, 2. 12. 2016
Lokacija srečanja: Baščaršija Etno House Maribor, Poštna ulica 8

08.00–09.00               Zajtrk

09.00–10.30                Strokovna ekskurzija po Mariboru

10.30–12.00               Odmor za kosilo

12.00–16.00                Mariborsko Pohorje oz. Bellevue z možnostjo kratkega pohoda do razglednega stolpa

                                      ali Meranovo z možnostjo ogleda vinske kleti

Petkov program sta pripravila Gregor Antoličič in Matjaž Grahornik.

 

Organizacijski odbor: Peter Kumer, dr. Polona Sitar, dr. Matjaž Geršič, Gregor Antoličič

Podporniki simpozija: