Skip to main content

BIOMOT - MOTivacijski potencial ekosistemskih storitev in alternativni načini za izražanje vrednosti BIOtske raznovrstnosti

Opis

Ljudje v Evropi priznavajo, da je narava pomembna za njih osebno in za družbo na splošno. Ekonomisti so dokazali, da ima biotska raznovrstnost ekonomsko vrednost, ki na globalnem nivoju znaša milijarde evrov, v manjših ekosistemskih storitvah na lokalnih ravneh pa tudi po več sto milijonov evrov. Kljub veliki vrednosti, se zdi, da politiki in splošna javnost v Evropi ne delujejo v korist narave. Ob volitvah ljudje razmišljajo o svojih zaposlitvah, zdravstveni varnosti ali tujih priseljencih, ne pa o izgubi narave. Politike tako mika, da se osredotočajo na vedno ista obrobna vprašanja. Rezultat tega je tudi vedno manjša biotska raznovrstnost v Evropi.

Ali lahko izboljšamo ekonomske metode za ocenjevanje vrednosti biotske raznovrstnosti do takšne mere, da ugotovimo, kaj resnično motivira dejanja? Ali lahko razvijemo alternativne pristope do takšne mere, da bomo ugotovili, kaj povezuje ljudi z naravo?

V projekt BIOMOT je vključenih osem raziskovalnih ustanov iz sedmih evropskih državah, ki združuje skupino ekonomistov, strokovnjakov za upravljanje, biologov, geografov, psihologov in filozofov. V projektu potekajo empirične raziskave v sedmih evropskih državah, s poudarkom na
(a) motivacijskih zmogljivostih ekonomskega vrednotenja metod,
(b) vrstah motivacije za varovanje narave, ki so temelj uspešnega ukrepanja politik za biotsko raznovrstnost na različnih nivojih in
(c) motivih, ki spodbujajo državljane, podjetja in politike, da sprejemajo ukrepe za varovanje narave.

V projektu BIOMOT bomo razvili splošno teorijo motivacije za ohranitev biotske raznovrstnosti in podali razmislek o posledicah politik biotske raznovrstnosti za podjetja, akterje civilne družbe in obveščanje javnosti.

Delo smo si razdelili med inštituti ZRC SAZU:
Delovni paket 1: Krepitev vrednotenja biotske raznovrstnosti in njena sposobnost motivacije
Delovni paket 2: Vrednost biotske raznovrstnosti v uspešnem upravljanju z njo
Delovni paket 3: Vrednost biotske raznovrstnosti pri motiviranju javnosti, podjetij in mnenjskih voditeljev za njeno ohranjanje
Delovni paket 4: Projekt povezovanja in teorija motivacije pri ukrepanju za biotsko raznovrstnost


Raziskovalni projekt

Ključne besede
biotska raznovrstnost
ekonomija
politika
ozaveščenost
Slovenija
Evropa