Osnovni podatki
Trajanje:
1. januar 2007–31. december 2009
Opis

Cilj projekta je, da v poglobljeni komparativni raziskavi odgovori na vprašanje, na kakšen način so danes oblike, norme, pravila in legitimacijski protokoli oblikovanja skupnega in skupnosti rezultat nekega polemosa v najširšem antropološkem pomenu. Posebno pozornost bo projekt posvetil konfliktu, ki zoperstavlja na eni strani v sebi neenoten univerzalističen »evropski« model, na drugi pa »multikulturalistični« model oblikovanja skupnosti. Če hočemo razumeti novo svetovno ureditev, ki danes še vedno išče svoje ravnotežje in transparentna pravila svojega delovanja, ter na tej osnovi jasno opredeliti nove politične in znanstvene cilje, povezane s to ureditvijo, moramo podvreči kritičnemu preizkusu osrednje kategorije zahodne misli in politike, torej kategorije univerzalnega, partikularnega, skupnega in skupnosti, izjeme, identitete, Drugega, subjektivnosti itn..
Raziskava bo organizirano okoli dveh različnih, a komplementarnih problematik. Prva zadeva analizo razmerja med izključitvijo in prevajanjem, s pomočjo katere bomo skušali razumeti, kako so v evropski zgodovini delovali na eni strani nevtralizacija in reaktivacija načela prevajanja, na drugi pa prikrito izključevanje v obliki notranjega izključevanja, ki ga je spremljala »nevidnost« mej v mondializaciji. Druga problematika pa zadeva analizo politike kot zastavka prevajanja, naloga te analize pa je, da pojasni percepcijo in reprezentacijo Evrope kot odprte pluralnosti ter politiko prevajanja kot vogelnega kamna nesegregacijske Evrope.

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Slovenska akademija znanosti in umetnosti