Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Koncept konca: filozofija, psihoanaliza in film
 
Trajanje:
1. julij 2011–30. junij 2013
Opis

Osnovni cilj predlaganega projekta je artikulacija filozofskega koncepta konca.

Problem ima v filozofiji dolgo tradicijo in je vpet v mnoge problematike, pa vendarle doslej še ni bila izvedena njegova celovita in avtonomna obravnava. Za dosego tega cilja projekt izhaja iz treh izhodišč. Prvič, iz problema konca filozofije ter njegovega razglasa v dvajsetem stoletju. Drugič, iz specifične vloge konca v psihoanalizi, kjer konec kot konec analize že od samega začetka nastopa kot tehnični koncept. In tretjič, iz problema konca v filmu, pri čemer posebno pozornost posvečamo premiku, ki ga je v zgodovini filma doživljala najbolj znamenita deklaracija konca: napis The End. S komplementarno obravnavo problema konca na treh omenjenih področjih skušamo odgovoriti tudi na obče vprašanje: kateri so razlogi, da se je dvajseto stoletje v postmoderni vzpostavilo kot stoletje razglasov konca?

Vodja projekta na ZRC