Naslov:
Filozofski vestnik
Uredniški odbor:
Mednarodni uredniški svet:
Ernesto Laclau † (Essex), Alain Badiou (Pariz/Paris), Paul Crowther (Bremen), Herta Nagl - Docekal (Dunaj/Vienna), Manfred Frank (Tübingen), Axel Honneth (Frankfurt), Martin Jay (Berkeley), John Keane (London), Steven Lukes (New York), Oliver Marchart (Luzern/Lucerne), Chantal Mouffe (London), Aletta J. Norval (Essex), Nicholas Phillipson (Edinburgh), J. G. A. Pocock (Baltimore), Wolfgang Welsch (Jena)
Obdobje:
od 1989
Letne številke:
3
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Filozofski vestnik (ISSN 0353-4510) je glasilo Filozofskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj s področja sodobne filozofije, etike, estetike, politične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski dialog med njimi.

Letno izidejo tri številke. Druga številka je posvečena temi, ki jo določi uredniški odbor. Prispevki so objavljeni v angleškem, francoskem in nemškem jeziku s povzetki v angleškem in slovenskem jeziku.

Filozofski vestnik je vključen v: Arts & Humanities Citation Index, Current Contents / Arts & Humanities, EBSCO, DOAJ, IBZ (Internationale Bibliographie der Zeitschriften), The Philosopher's Index, Répertoire bibliographique de philosophie, Scopus in Sociological Abstracts.

Izid revije je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Filozofski vestnik je ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Vsebine in povzetki vseh številk so dostopni tukaj.

Mednarodne številke so dostopne tukaj.

 

Naslovi
Filozofski vestnik 41/2
Thinking the Infinite
Penser l’infini
Filozofski vestnik

Uredili: David Rabouin, Jana Ndiaye Berankova, Jelica Šumič Riha
Leto: 2020
Filozofski vestnik 40/2
Rethinking the Idea of Europe
Filozofski vestnik

Uredila: Jelica Šumič Riha
Leto: 2019
Filozofski vestnik 39/2
Fail Better: Politics and the Arts of Tragedy
Filozofski vestnik

Uredil: Jason Barker
Leto: 2018
Filozofski vestnik 37/2
Reason + Enjoyment
Filozofski vestnik

Uredila: Sigi Jöttkandt, Kate Montague
Leto: 2016
Filozofski vestnik 37/1
Politics, Affects, Writing / The Aesthetics of Everyday Life
Filozofski vestnik

Uredila: Jelica Šumič Riha
Leto: 2016
Filozofski vestnik 36/2
The Issue With Kant
Filozofski vestnik

Uredili: Rado Riha, Jelica Šumič Riha, Jan Voelker
Leto: 2015
Filozofski vestnik 35/2
Modernism Revisited
Filozofski vestnik

Uredila: Aleš Erjavec, Tyrus Miller
Leto: 2014
Filozofski vestnik 34/2
The Structure of the Void
Filozofski vestnik

Uredili: Aleš Bunta, Mladen Dolar, Sašo Dolenc, Matjaž Ličer, Gregor Moder
Leto: 2013
Filozofski vestnik 33/2
Science and Thought
Filozofski vestnik

Uredila: Frank Ruda, Jan Voelker
Leto: 2012
Filozofski vestnik 33/1
Aisthesis
Filozofski vestnik

Uredila: Rok Benčin, Jelica Šumič Riha
Leto: 2012
Filozofski vestnik 32/3
Filozofski vestnik

Leto: 2011
Filozofski vestnik 32/2
Les Politiques du Temp
Politics of the Times
Filozofski vestnik

Uredila: Jelica Šumič Riha
Leto: 2011
Filozofski vestnik 32/1
Filozofski vestnik

Leto: 2011
Filozofski vestnik 31/3
Filozofski vestnik

Leto: 2010
Filozofski vestnik 31/2
Les pouvoirs des désirs indicibles
The Powers of the Unsayable Desires
Filozofski vestnik

Uredila: Jean-Pierre Marcos, Jelica Šumič Riha
Leto: 2010
Filozofski vestnik 31/1
Filozofski vestnik

Leto: 2010

Založnik

Založba ZRC

ISSN

0353-4510

ISSN (elektronska izdaja)

1581-1239

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm

Cena

21.00 EUR (letna naročnina)
12.50 EUR (letna naročnina za študente in dijake)
10.00 EUR (posamezna številka)