Ljubezen na zadnji pogled. Avantgarda, estetika in konec umetnosti

Avtor: Aleš Erjavec
Leto: 2004


Avtor v svoji knjigi obravnava nekatera ključna sodobna vprašanja estetike in umetnosti. Knjiga je razdeljena na tri dele: (1) Umetnost, avantgarda, modernizem in postsocializem; (2) Estetika danes; (3) Konec umetnosti. V prvem delu piše o umetnosti preteklega stoletja in pri tem posebno pozornost posveti avantgardni umetnosti v 20. stoletju. V drugem delu se osredotoči na ključne dileme sodobne estetike, ki jo razlaga kot filozofijo umetnosti, delno pa tudi že kot filozofijo kulture. V tretjem delu se loti ključnega vprašanja sodobne umetnosti, namreč hipoteze o njenem »koncu«. Prepričan je, da danes sicer ne moremo govoriti o koncu ali celo o smrti umetnosti, da pa vseeno moramo diagnosticirati njen zmanjšan pomen – zlasti glede na položaj, ki ga je imela v modernizmu in torej tudi v večini 20. stoletja. Za naslov knjige si Aleš Erjavec sposodi izjavo Walterja Benjamina, ki z njo opiše prizor iz Baudelairjeve pesmi: tudi pri umetnosti ugotavljamo, kako pomembna nam je šele tedaj, ko že izginja za vogal preteklosti.

Ključne besede
estetika
filozofija umetnosti
filozofski vidik
modernizem
postsocializem
umetniške avantgarde
umetnost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR