O revolucijah nebesnih sfer. Prva knjiga
De revolutionibus orbium caelestium. Liber primus


Avtor: Nikolaj Kopernik
Leto: 2003


Prva knjiga Kopernikovega prelomnega in obsežnega dela O revolucijah nebesnih sfer (De revolutionibus orbium coelestium) iz leta 1543, predstavlja prvi sistematičen astronomsko-filozofski zagovor heliocentričnega sistema sveta v zgodnji moderni dobi. Kopernik v nasprotju s tedaj prevladujočo teologijo, filozofijo narave in astronomijo, pa tudi v nasprotju z »občim dojemanjem« oz. »zdravo pametjo«, argumentira v prid »pitagorejske« teze, »da se Zemlja giblje, Sonce pa je negibno sredi vesolja«. Poglavitni razlog, ki po njem govori v prid vrtenja Zemlje okoli lastne osi (dnevno gibanje) in njenega kroženja okoli Sonca (letno gibanje), je predvsem harmonično, so(raz)merno urejeno vesolje, ki ga dobimo, če upoštevamo gibanje Zemlje.

Knjiga vsebuje objavo izvirnega latinskega besedila, slovenski prevod s prevajalskimi opombami in pojasnili, spremno študijo »Revolucije Kopernikovih Revolucij: gibanje Zemlje in vidik pojava« ter kratko kronologijo Kopernikovega življenja.Redna cena
12,00 €

Spletna cena
10,80 €


Ključne besede
astronomija
filozofija narave
gibanje
gibanje Zemlje
Kopernik, Mikołaj
kozmologija
sončni sistem
Zemlja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR