Okna brez monad. Estetika od Heideggerja do Rancièra

Avtor: Rok Benčin
Leto: 2015


Monografija sledi razvoju estetske misli v filozofiji 20. stoletja z vrhunci pri M. Heideggerju, T. W. Adornu in G. Deleuzu. Kot temeljno potezo te misli izpostavi zaznamovanost filozofije s srečanjem z umetniškim delom, v katerem filozof prepozna misel, ki ima implikacije za filozofsko pojmovanje biti in sveta. Da pa bi filozofija lahko premislila misel umetnosti, se mora odreči klasičnemu pojmu reprezentacije. Umetnost ne reprezentira sveta, ampak izraža bit, ki v reprezentacijski konstituciji sveta ostaja zakrita. V prvem delu monografije na podlagi sodobnih pristopov, predvsem ontologije A. Badiouja in estetske misli J. Rancièra, kritično ocenimo estetsko dediščino 20. stoletja in predlagamo prenovljen pojem reprezentacije, ločen tako od posnemanja kot od izraza biti. V drugem delu odpiramo vprašanje pojma sveta v sodobni filozofiji, po eni strani vezanega na Leibnizevo problematiko možnih svetov, po drugi pa na fikcijske svetove moderne literature skozi branje S. Mallarméja in M. Prousta. Monografijo zaključuje razprava o specifikah filozofskega načina branja umetniških del in njihove politične razsežnosti.Kazalo vsebine

UVOD
I. PREPLET ESTETIKE IN ONTOLOGIJE: PROBLEM REPREZENTACIJE
Poetične ontologije
Ontološke poetike
Imperativ nepredstavljivega
K novemu pojmovanju reprezentacije: z Badioujevo ontologijo
K novemu pojmovanju reprezentacije: z Rancièrovo estetiko
»Postati metafora«
II. PREPLET ESTETIKE IN FENOMENOLOGIJE: PROBLEM SVETA
Od kozmosa do kaozmosa
Od možnih svetov do sveta fikcije
Mallarmé: povzeti svet v knjigo
Proust: povzeti knjigo v svet
III. FILOZOFSKO BRANJE: PROBLEM INTERPRETACIJE
Od interpretacije do intervencije
Politično branje in estetska distanca
Filozofija brez sistema: metonimično sosedstvo ali metaforična skladnost?
Bibliografija
Imensko kazalo
Stvarno kazalo


Še ...

UMETNOST KOT FILOZOFSKA MISEL; Delo, Pogledi 09.03.2016Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
Badiou, Alain
estetika
fenomenologija
fikcija
filozofija umetnosti
Heidegger, Martin
Mallarmé, Stéphane
ontologija
Proust, Marcel
Rancière, Jacques
reprezentacija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR