Naslov:
Predkritični spisi
Avtor:
Drugi avtorji:
Uredila Zdravko Kobe, Rado Riha
izbor besedil Zdravko Kobe, Samo Tomšič
uvodna študija Zdravko Kobe
prevedla Zdravko Kobe, Samo Tomšič
Leto:
Zbirka:
Philosophica Classica
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga prinaša besedila, ki nam predstavljajo »Kantovo pot h Kantu«, torej raznolik splet tem in problemov, ki je Kanta pripeljal na prag njegovega »kopernikanskega obrata« v filozofiji. Večina besedil je prvič prevedena v slovenščino, v njih pa bo bralec odkril Kanta, ki se ukvarja tako s tradicionalnimi metafizičnimi problemi kakor tudi s presenetljivo teorijo psihoz in njegovo zgodnje obravnavanje moralnih in estetskih vprašanj.

Kazalo vsebine

Uvodna študija

Zdravko Kobe, FILOZOFIJA E. KANTA

Immanuel Kant, PREDKRITIČNI SPISI

POSKUS NEKATERIH RAZMIŠLJANJ O OPTIMIZMU

LAŽNO DLAKOCEPSTVO ŠTIRIH SILOGISTIČNIH FIGUR

EDINI MOŽNI ARGUMENT ZA DEMONSTRACIJO OBSTOJA BOGA

RAZISKAVA O RAZLOČNOSTI NAČEL NARAVNE TEOLOGIJE IN MORALE. ODGOVOR NA

VPRAŠANJE, KI GA JE ZA LETO 1763 ZASTAVILA KRALJEVA AKADEMIJA ZNANOSTI V BERLINU

POSKUS UVEDBE POJMA NEGATIVNIH VELIKOSTI V FILOZOFIJO

RAZMIŠLJANJA O OBČUTJU LEPEGA IN VZVIŠENEGA

POSKUS O BOLEZNIH GLAVE

NAJAVA MAGISTRA IMMANUELA KANTA O POTEKU NJEGOVIH PREDAVANJ V ZIMSKEM SEMESTRU 1765–1766

SANJE DUHOVIDCA, POJASNJENE S SANJAMI METAFIZIKE

O PRVEM TEMELJU RAZLIKOVANJA SMERI V PROSTORU

O FORMI IN TEMELJIH INTELIGIBILNEGA IN SENZIBILNEGA SVETA

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-212-2

Specifikacija

trda vezava • 14,5 × 21,5 cm • 512 strani

Cena

34,00 EUR (redna)
28,00 EUR (klubska)