Totaliteta in umetnost. Lyotard, Jameson in Welsch

Avtor: Ernest Ženko
Leto: 2003


Avtor obravnava totaliteto, eno od osrednjih tem in kategorij filozofije preteklega stoletja, ter jo postavi v odnos do umetnosti. Obravnavo izpelje prek analize opusa treh ključnih filozofov konca 20. stoletja: Fredrica Jamesona, Jean-Françoisa Lyotarda in Wolfganga Welscha. V analizo vključuje tudi filozofe, ki izhajajo iz bistveno različnih filozofskih in nazorskih izhodišč in na svojevrsten način predstavljajo nekatere od osrednjih tokov sodobne filozofske misli. Delo predstavlja celovito teoretsko analizo obravnavane problematike tako doma kot v mednarodnem prostoru.

Ključne besede
estetika
filozofija
filozofija umetnosti
Jameson, Fredric
Lyotard, Jean-François
postmodernizem
totaliteta
umetnost
Welsch, Wolfgang
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR