Življenje in prakse svobode. Izbrani spisi

Avtor: Michel Foucault
Leto: 2007


Knjiga obsega izbor ključnih krajših Foucaultovih spisov, ki so nastali ob različnih priložnostih, in ki z nekaj izjemami doslej niso bili prevedeni v slovenščino. Tematika, ki jo Foucault načenja v svojih spisih je dandanes vedno bolj aktualna, in je zaznamovala oziroma zaznamuje številna vprašanja, ki se jih lotevajo sodobni avtorji – od biopolitike in biooblasti, družbe nadzora, razsvetljenske dediščine, do vloge intelektualca danes, vprašanj etike, politike, seksualnosti, psihoanalize, spremembe vloge in mesta države, nastopa tistega, kar Foucualt imenuje vladnost itn. Osnovna značilnost teh izjemno premišljenih in poglobljenih Foucaultovih posegov na različna področja je njihova lucidnost, izvirnost in daljnosežnost, ki je obenem tudi dovolj poljudna in vselej zanimiva za širše bralno občinstvo, na kratko pa jo je nemara najbolje povzel sicer do Foucaulta vedno zelo kritični Jürgen Habermas – s »puščico v srce sedanjosti«.Kazalo vsebine

Alain Badiou: Foucault: kontinuiteta in diskontinuiteta (Predgovor)

Filozofija v zankah oblasti

Politična vloga intelektualca

Analitična filozofija politike

Predgovor

Kaj je razsvetljenstvo?

Življenje: izkustvo in znanost

Tehnologije vladanja: h kritiki političnega uma

Predavanje 7. januarja 1976

Predavanje 17. marca 1976

»Vladnost«

Rojstvo biopolitike

Politična tehnologija posameznikov

»Omnes et singulatim«: h kritiki političnega uma

Zanke oblasti

Prakse svobode

Michel Foucault, intervju: seks, oblast in politika identitete

O drugih prostorih

Pisava sebstva

Etika skrbi zase kot prakticiranje svobode

Tehnike sebstva

Uredniška opomba

Seznam prevodov

Izbrana bibliografija

Stvarno in imensko kazalo
Redna cena
21,00 €

Spletna cena
18,90 €


Ključne besede
20. st.
Foucault, Michel
francoska filozofija
francoski filozofi
kultura
politika
sodobna filozofija
svoboda
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR