Datum rojstva: 6. januar 1990
Izobrazba: Profesorica filozofije in univerzitetna diplomirana sociologinja kulture
Znanstveni naziv: mlada raziskovalka
Univerzitetni naziv: asistentka

Telefon:
+386 (0) 1 470 6 483
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Predavanja

After the end: the materialism of suffering and the left-wing melancholia. Predavanje na mednarodni konferenci v org. ZRC SAZU in Univerze Lancaster "The end(s) of political theology", ZRC SAZU, Ljubljana, 6. 6. 2018.

The Left-wing melancholia. Prispevek na "The 12th Biennial Crossroads in Cultural Studies Conference", Šanghaj (Kitajska), 15. 8. 2018.

The pathologies of the left. Prispevek na panelu "The left-wing Melancholia" v okviru kongresa "Marx200: politics - theory - socialism", Berlin (Nemčija), 4. 5. 2018.

Premik kot destrukcija, premik kot odtegnitev. Predavanje na simpoziju raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere "Premiki in obrobja", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 23. 11. 2017.

"Celota je neresnično": Lenin vs. Adorno. Predavanje na temo "IDŠ o tem in onem" v org. Inštituta za delavske študije, Živko Skvotec, Tovarna Rog, Ljubljana, 6. 11. 2017.

The riddle of the revolution: between truth and totality. Prispevek na 14th annual historical materialism conference "Revolutions against capital, capital against revolutions?", SOAS University of London, London (Velika Britanija), 12. 11. 2017.

Abolishing freedom: the fatalism of labour. Prispevek na 1st International PhD Student Conference "Philosophy and society", Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka (Hrvaška), 25. 11. 2016.

Reflektivna (ob)sodba produktivnosti. Javno predavanje v okviru 19. letnika predavanj Inštituta za delavske študije na temo "Produktivnost", Stara mestna elektrarna, Ljubljana, 31. 3. 2016.

Universality as necessary and impossible: the revolutionary principle of antagonistic struggles. Prispevek na mednarodni konferenci "(Conflicting) political ontologies and implications for transformative action", CPERN midterm conference, org. by Institute for Labour Studies, Slovenian Sociological Association, Department of Sociology at Faculty of Arts (UL), Ljubljana, 28. 5. 2016.

Izbrane publikacije

KUHAR, Lea. The riddle of the revolution: between truth and totality. Historical materialism, 13th apr. 2018. http://www.historicalmaterialism.org/blog/riddle-revolution-between-truth-and-totality.

KUHAR, Lea. Fatalizem dela. Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo, 2017, letn. 69, št. 748-750, str. 72-87.

KUHAR, Lea. "Celota je neresnično": uganka revolucije. V: KOZINC, Nina (ur.). Mislimo revolucije: ob 100-letnici oktobrske revolucije. Ljubljana: Inštitut Časopis za kritiko znanosti. 2017, letn. 45, št. 269, str. 105-115.

Ključne besede

kritika politične ekonomije • sodobna filozofija • politična filozofija • epistemologija