Title:
Filozofsko-teološki traktati
Opuscula sacra
Author:
Other authors:
translation and afterword Matjaž Vesel
Year:
Compilation:
Philosophica Classica
Keywords:
Language(s):
Description

Boetij zavzema izjemno mesto posrednika grške, antične filozofije latinskemu zahodu. Njegova dela nam po eni strani omogočajo vpogled v predvsem novoplatonističnega duha njegovega časa, po drugi strani pa v veliki meri kodificirajo teoretsko polje poznejših filozofskih podjetij. »Zadnji Rimljan in prvi sholastik« je v svojih filozofsko-teoloških traktatih, ki jih je tradicija poimenovala opuscula sacra, latinskemu zahodu posredoval metafizično tradicijo, ki je globoko zaznamovala najprej srednjeveško, prek nje pa celotno zahodnoevropsko filozofijo. V enem od traktatov pa je tudi artikuliral osnovne črte distinkcije, ki je temeljna za vso ontoteologijo, razliko med esse in id quod est oziroma med bitjo in bivajočim, ki jo je Heidegger v Biti in času označil kot »ontološko razliko«. Boetij je tako položil temelje tistega, kar je kasneje postalo ontologija.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-89-7

Specifications

hardback, jacket • 14 × 21 cm • 135 pages

Price

not for sale