Filozofsko-teološki traktati
Opuscula sacra


Avtor: Boetij [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]
Leto: 1999


Boetij zavzema izjemno mesto posrednika grške, antične filozofije latinskemu zahodu. Njegova dela nam po eni strani omogočajo vpogled v predvsem novoplatonističnega duha njegovega časa, po drugi strani pa v veliki meri kodificirajo teoretsko polje poznejših filozofskih podjetij. »Zadnji Rimljan in prvi sholastik« je v svojih filozofsko-teoloških traktatih, ki jih je tradicija poimenovala opuscula sacra, latinskemu zahodu posredoval metafizično tradicijo, ki je globoko zaznamovala najprej srednjeveško, prek nje pa celotno zahodnoevropsko filozofijo. V enem od traktatov pa je tudi artikuliral osnovne črte distinkcije, ki je temeljna za vso ontoteologijo, razliko med esse in id quod est oziroma med bitjo in bivajočim, ki jo je Heidegger v Biti in času označil kot »ontološko razliko«. Boetij je tako položil temelje tistega, kar je kasneje postalo ontologija.

Ključne besede
Boethius, Anicius Manlius Severinus
filozofija
krščanska filozofija
metafizika
sholastika
srednjeveška filozofija
srednji vek
teologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR