Title:
Jasno delo. Lacan, znanost, filozofija
Author:
Other authors:
translated by Peter Klepec, Ana Žerjav
afterword by Jelica Šumič-Riha
Year:
Compilation:
Philosophica Moderna
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

I. POGLAVJE. Razmišljanja o delu

II. POGLAVJE. Doktrinal znanosti

1. Enačba subjektov in znanost

2. Teorija moderne

3. Historicistična stilistika

4. Antična episteme

5. Da historicizem ni nujen

6. Črkovnost in kontingenca

III. POGLAVJE. Prvi lacanovski klasicizem

1. Govorica reza

2. Paradigma strukture

3. Pomembnost strukture

4. Transcendentalnemu branju naproti

IV. POGLAVJE. Drugi lacanovski klasicizem

1. Nestabilnosti prvega klasicizma

2. Matem

2. 1. Funkcija in oblika matema

2. 2. Črka

3. Matematika

4. Vidnost črkovnega

5. Antifilozofija

V. POGLAVJE. Dekonstrukcija

Imensko kazalo

Stvarno kazalo

Navajana literatura

Izbrana bibliografija del Jeana-Clauda Milnerja

Spremna študija

Jelica Šumič-Riha, Transmisija in arheologija neuspehov

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-24-8

Specifications

hardback • 14 × 21 cm • 223 pages

Price

20,20 EUR (Regular)
16,30 EUR (Club)