Naslov:
Jasno delo. Lacan, znanost, filozofija
Avtor:
Drugi avtorji:
prevedla Peter Klepec, Ana Žerjav
spremna študija Jelica Šumič-Riha
Leto:
Zbirka:
Philosophica Moderna
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je preiskava Lacanove misli v filozofski, lingvistični ter epistemološki perspektivi. Avtor v njej razgrne genezo Lacanove misli, analizira njegovo inovativno predelavo konceptov, ki si jih je sposojal iz epistemologije in teorije znanosti (Koyré, Bourbaki), lingvistike (Jakobson) ter filozofije (od Platona oz. Aristotela do Wittgensteina). Hkrati poda izvirno interpretacijo in periodizacijo Lacanovega dela, pri čemer izlušči formulirane temeljne teoretske propozicije, ki so zmožne producirati teoretske učinke na drugih področjih (od epistemologije prek filozofije do politične teorije).

Kazalo vsebine

Uvod

I. POGLAVJE. Razmišljanja o delu

II. POGLAVJE. Doktrinal znanosti

1. Enačba subjektov in znanost

2. Teorija moderne

3. Historicistična stilistika

4. Antična episteme

5. Da historicizem ni nujen

6. Črkovnost in kontingenca

III. POGLAVJE. Prvi lacanovski klasicizem

1. Govorica reza

2. Paradigma strukture

3. Pomembnost strukture

4. Transcendentalnemu branju naproti

IV. POGLAVJE. Drugi lacanovski klasicizem

1. Nestabilnosti prvega klasicizma

2. Matem

2. 1. Funkcija in oblika matema

2. 2. Črka

3. Matematika

4. Vidnost črkovnega

5. Antifilozofija

V. POGLAVJE. Dekonstrukcija

Imensko kazalo

Stvarno kazalo

Navajana literatura

Izbrana bibliografija del Jeana-Clauda Milnerja

Spremna študija

Jelica Šumič-Riha, Transmisija in arheologija neuspehov

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6568-24-8

Specifikacija

trda vezava • 14 × 21 cm • 223 strani

Cena

20,20 EUR (redna)
16,30 EUR (klubska)