Title:
Kant in drugi kopernikanski obrat v filozofiji
Author:
Year:
Compilation:
Philosophica Moderna
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga raziskuje tezo, postavljeno v okviru recepcije Kanta, da sta v Kantovi filozofiji na delu dve revoluciji v načinu mišljenja. Rezultat dvojnega »kopernikanskega obrata« sta figuri subjekta in objekta, s katerima Kantova filozofija tako rekoč anticipira srečanje filozofije s psihoanalizo. Resnični objekt transcendentalne filozofije, tisti, ki ga zariše že spoznavna kritika prve Kritike v preseku analitike in dialektike, ni ne spoznavni objekt razuma ne imaginarni, zgolj umišljeni objekt uma, pač pa je nekakšen tretji objekt. Tretji objekt je objekt brez vsake predmetne substance, še najustrezneje bi ga lahko morda opredelili z Lacanovo formulacijo, da ni nič bivajočega, da pa ni brez biti. Tretji objekt razveljavlja tako podobo zavestnega subjekta kakor tudi tezo o korelaciji subjekta in objekta. V celoti je koncept subjekta, ki je po meri tretjega objekta, tako kot tretji objekt sam, razvit v drugem »kopernikanskem obratu«, ki ga izvrši Kantova tretja Kritika. V specifični povezanosti tretjega subjekta in tretjega objekta proizvede v Kritiki razsodne moči tudi koncept tiste materialnosti, ki zagotavlja eksistenco misli, aficirane s »stvarjo misli«.

The aim of the book ('Kant and the Second Copernican Turn in Philosophy') is to draw some implications from the thesis according to which there are two revolutions in the way of thinking at work in Kant’s philosophy. The result of the twofold “Copernican turn" in the Critique of Judgement is a new figure of the subject and the object that puts into question the correlation between the subject and the object as the crucial feature of Kant’s philosophy. At the same time, it introduces a radically novel concept of the relationship between the singular and the universal.
ARRS recognised the book as an exceptional achievement in Slovenian science in 2012.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-408-9

Specifications

paperback • 13 × 20 cm • 422 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
20,00 EUR (Club)

E-publications

Biblos (epub, 2019)
ISBN 978-961-05-0237-1