Title:
Kategorije
Katēgoriai
Author:
Other authors:
translation, annotations, glossary and afterword Franci Zore
Year:
Compilation:
Philosophica Classica
Keywords:
Language(s):
Table of content

Aristotelove Kategorije

1.–3. poglavje: Antepraedicamenta

1. Enakozvočne, sopomenske in izpeljane stvari

2. Govoriti v povezavi, govoriti brez povezave. Govoriti o podlagi, biti na podlagi

3. Pripisano. Vrste in rodovi

4.–9. poglavje: Praedicamenta

4. Kategorije

5. Bitnost

6. Kolikšno

7. V razmerju

8. Kakšnost

9. Delovanje, utrpevanje

10.–15. poglavje: Postpraedicamenta

10. Protistavljeno

11. Nasprotja

12. Prvotnejše

13. Hkratno

14. Gibanje

15. Imeti

Franci Zore, Aristotelova »logika« in nauk o kategorijah

1. Uvod v Organon in Kategorije

2. Kategorije in resnica pri Aristotelu

Bibliografija

Slov

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-71-6

Specifications

hardback – leather, jacket • 14 × 21 cm • 146 pages

Price

12,10 EUR (Regular)
10,00 EUR (Club)

E-publications