Naslov:
Kategorije
Katēgoriai
Avtor:
Drugi avtorji:
prevod, opombe, spremna študija in slovar Franci Zore
Leto:
Zbirka:
Philosophica Classica
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Aristotelov nauk o kategorijah je izhodišče nauka o logosu, silogistike in teorije znanosti nasploh, s tem pa tudi vseh posameznih znanosti, vključno s »prvo filozofijo«. Zelo splošno lahko rečemo, da nauk o kategorijah sega prek jezika v njegovi gramatikalni strukturi in logike kot strukture operacij mišljenja predvsem v ontologijo, v sheme klasificiranja oz. razvrščanja vsega bivajočega. Spis ima pomembno mesto v zgodovini filozofije, vprašanje pa je, kakšen navdih zmore črpati iz njega današnje mišljenje, ki lahko sicer svojo »pot naprej« uspešno išče tudi s »korakom nazaj« v antiko. Zavedanje o koreninah filozofskega mišljenja je bistvenega pomena, pa naj jih vrednotimo tako ali drugače. V knjigi sta natisnjena vzporedno grško besedilo in slovenski prevod.

Kazalo vsebine

Aristotelove Kategorije

1.–3. poglavje: Antepraedicamenta

1. Enakozvočne, sopomenske in izpeljane stvari

2. Govoriti v povezavi, govoriti brez povezave. Govoriti o podlagi, biti na podlagi

3. Pripisano. Vrste in rodovi

4.–9. poglavje: Praedicamenta

4. Kategorije

5. Bitnost

6. Kolikšno

7. V razmerju

8. Kakšnost

9. Delovanje, utrpevanje

10.–15. poglavje: Postpraedicamenta

10. Protistavljeno

11. Nasprotja

12. Prvotnejše

13. Hkratno

14. Gibanje

15. Imeti

Franci Zore, Aristotelova »logika« in nauk o kategorijah

1. Uvod v Organon in Kategorije

2. Kategorije in resnica pri Aristotelu

Bibliografija

Slov

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-71-6

Specifikacija

trda vezava – platno, ščitni ovitek • 14 × 21 cm • 146 strani

Cena

12,10 EUR (redna)
10,00 EUR (klubska)