Title:
Nerazumevanje. Politika in filozofija
Author:
Other authors:
translation and afterword Jelica Šumič-Riha
Year:
Compilation:
Philosophica Moderna
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

Začetek politike

Krivica: politika in policija

Umnost nerazumevanja

Od arhipolitike do metapolitike

Demokracija in konsenz

Politika v svojem nihilističnem obdobju

Imensko kazalo

Stvarno kazalo

Navajana literatura

Izbrana bibliografija del Jacquesa Rancièra

Spremna beseda

Jelica Šumič Riha, Aisthesis politike

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-96-1

Specifications

hardback • 14 × 21 cm • 197 pages

Price

19,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)

E-publications