Nerazumevanje. Politika in filozofija

Author: Jacques Rancière
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2005Table of content

Predgovor

Začetek politike

Krivica: politika in policija

Umnost nerazumevanja

Od arhipolitike do metapolitike

Demokracija in konsenz

Politika v svojem nihilističnem obdobju

Imensko kazalo

Stvarno kazalo

Navajana literatura

Izbrana bibliografija del Jacquesa Rancièra

Spremna beseda

Jelica Šumič Riha, Aisthesis politike
Price (Regular)
19.00 €

Price (Club)
15.00 €
More about the price


Keywords
democracy
philosophy
philosophy of politics
political philosophy
politics
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR