Naslov:
Nerazumevanje. Politika in filozofija
Avtor:
Drugi avtorji:
prevod in spremna beseda Jelica Šumič-Riha
Leto:
Zbirka:
Philosophica Moderna
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Ali obstaja politična filozofija? S tem vprašanjem začne Jacques Rancière, eden najprodornejših sodobnih političnih teoretikov, analizo zgrešenih srečanj med filozofijo in politiko od Aristotela do danes, ki jih je treba iskati v slepoti filozofije za heterološko naravo politike. Če Rancierova knjiga zaznamuje prelom v filozofskem pojmovanju politike, je to zato, ker išče odgovor na vprašanje, ali je možna politika v času »koalicije« globaliziranega kapitalizma in konsenzualne demokracije, v sami neizkorenljivosti nerazumevanja. Rancièrova koncepcija politike je izvirna in provokativna: politika se po njegovem začne, ko se naravni red dominacije in porazdelitve deležev med deli družbe podre, ker vznikne presežek, ki ga ni mogoče šteti, namreč, demos. Z demosom kot »napako v računu« se vzpostavi politika kot praksa sporne skupnosti. Rancierova koncepcija politike je zato tuja tako razpravljanju, ki stremi k racionalnemu konsenzu, kot politiki pričevanja o absolutni krivici.

Kazalo vsebine

Predgovor

Začetek politike

Krivica: politika in policija

Umnost nerazumevanja

Od arhipolitike do metapolitike

Demokracija in konsenz

Politika v svojem nihilističnem obdobju

Imensko kazalo

Stvarno kazalo

Navajana literatura

Izbrana bibliografija del Jacquesa Rancièra

Spremna beseda

Jelica Šumič Riha, Aisthesis politike

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-96-1

Specifikacija

trda vezava • 14 × 21 cm • 197 strani

Cena

19,00 EUR (redna)
15,00 EUR (klubska)