Nerazumevanje. Politika in filozofija

Avtor: Jacques Rancière
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2005


Ali obstaja politična filozofija? S tem vprašanjem začne Jacques Rancière, eden najprodornejših sodobnih političnih teoretikov, analizo zgrešenih srečanj med filozofijo in politiko od Aristotela do danes, ki jih je treba iskati v slepoti filozofije za heterološko naravo politike. Če Rancierova knjiga zaznamuje prelom v filozofskem pojmovanju politike, je to zato, ker išče odgovor na vprašanje, ali je možna politika v času »koalicije« globaliziranega kapitalizma in konsenzualne demokracije, v sami neizkorenljivosti nerazumevanja. Rancièrova koncepcija politike je izvirna in provokativna: politika se po njegovem začne, ko se naravni red dominacije in porazdelitve deležev med deli družbe podre, ker vznikne presežek, ki ga ni mogoče šteti, namreč, demos. Z demosom kot »napako v računu« se vzpostavi politika kot praksa sporne skupnosti. Rancierova koncepcija politike je zato tuja tako razpravljanju, ki stremi k racionalnemu konsenzu, kot politiki pričevanja o absolutni krivici.Kazalo vsebine

Predgovor

Začetek politike

Krivica: politika in policija

Umnost nerazumevanja

Od arhipolitike do metapolitike

Demokracija in konsenz

Politika v svojem nihilističnem obdobju

Imensko kazalo

Stvarno kazalo

Navajana literatura

Izbrana bibliografija del Jacquesa Rancièra

Spremna beseda

Jelica Šumič Riha, Aisthesis politike
Cena (redna)
19.00 €

Cena (klubska)
15.00 €
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
demokracija
filozofija
filozofija politike
politična filozofija
politika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR