Zgodovinsko-politični spisi.

Author: Immanuel Kant
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2006Table of content

Uvodna študija: Rado Riha, UM V ZGODOVINI

Immanuel Kant, ZGODOVINSKO-POLITIČNI SPISI

IDEJA K OBČI ZGODOVINI S KOZMOPOLITSKEGA GLEDIŠČA

ODGOVOR NA VPRAŠANJE: KAJ JE RAZSVETLJENSTVO?

DOMNEVNI ZAČETEK ZGODOVINE ČLOVEŠTVA

O REKLU: V TEORIJI JE TO MORDA PRAVILNO, NE VELJA PA ZA PRAKSO

K VEČNEMU MIRU. FILOZOFSKI OSNUTEK

SPOR FAKULTET

Uredniško poročilo

Pojasnila

Bibliografija

Stvarno kazalo

Imensko kazalo
Price (Regular)
26.00€

Price (Club)
22.00€
More about the price


Keywords
18th century
German classical philosophy
Kant, Immanuel
philosophy of politics
political history
political philosophy
practical philosophy
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR