Title:
Zgodovinsko-politični spisi
Author:
Other authors:
introduction and annotations by Rado Riha
translated by Rado Riha, Samo Tomšič, Maila Golob, Mirko Hribar
Year:
Compilation:
Philosophica Classica
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvodna študija: Rado Riha, UM V ZGODOVINI

Immanuel Kant, ZGODOVINSKO-POLITIČNI SPISI

IDEJA K OBČI ZGODOVINI S KOZMOPOLITSKEGA GLEDIŠČA

ODGOVOR NA VPRAŠANJE: KAJ JE RAZSVETLJENSTVO?

DOMNEVNI ZAČETEK ZGODOVINE ČLOVEŠTVA

O REKLU: V TEORIJI JE TO MORDA PRAVILNO, NE VELJA PA ZA PRAKSO

K VEČNEMU MIRU. FILOZOFSKI OSNUTEK

SPOR FAKULTET

Uredniško poročilo

Pojasnila

Bibliografija

Stvarno kazalo

Imensko kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-6568-90-6

Specifications

hardback, jacket • 15 × 22 cm • XL + 298 pages

Price

26,00 EUR (Regular)
22,00 EUR (Club)

E-publications