Naslov:
Zgodovinsko-politični spisi
Avtor:
Drugi avtorji:
uvodna študija in pojasnila Rado Riha
prevedli Maila Golob, Mirko Hribar, Rado Riha, Samo Tomšič
Leto:
Zbirka:
Philosophica Classica
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga prinaša klasičen izbor Kantovih zgodovinsko-političnih oziroma antropoloških del. Ti spisi teoretsko in metodološko dopolnjujejo in konkretizirajo, v marsičem pa tudi nadgrajujejo njegovo Kritiko razsodne moči. Slovenska izdaja zaradi svoje študijsko-kritične narave vsebuje tudi integralno izdajo Kantovega spisa Spor fakultet, čeprav so posamezni deli tega spisa nastali v različnih obdobjih. Kantovi spisi so tudi ključni člen v poznavanju evropske politične teorije ter politične filozofije in hkrati nenehna referenca vseh sodobnih premišljevanj o zgodovini in pojmu politike nasploh in o problemih in zagatah moderne demokratične politike v posebnem. Z objavo teh del ima slovenski bralec tako pred seboj vsa glavna področja Kantove filozofske misli.

Kazalo vsebine

Uvodna študija: Rado Riha, UM V ZGODOVINI

Immanuel Kant, ZGODOVINSKO-POLITIČNI SPISI

IDEJA K OBČI ZGODOVINI S KOZMOPOLITSKEGA GLEDIŠČA

ODGOVOR NA VPRAŠANJE: KAJ JE RAZSVETLJENSTVO?

DOMNEVNI ZAČETEK ZGODOVINE ČLOVEŠTVA

O REKLU: V TEORIJI JE TO MORDA PRAVILNO, NE VELJA PA ZA PRAKSO

K VEČNEMU MIRU. FILOZOFSKI OSNUTEK

SPOR FAKULTET

Uredniško poročilo

Pojasnila

Bibliografija

Stvarno kazalo

Imensko kazalo

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-6568-90-6

Specifikacija

trda vezava, ščitni ovitek • 15 × 22 cm • XL + 298 strani

Cena

26,00 EUR (redna)
22,00 EUR (klubska)