Skip to main content
Znanstvena revolucija. Izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli.


Author: Alexandre Koyré
Year: 2006Table of content

Smer in načrti raziskovanja

Pogledi na zgodovino znanosti

O vplivu filozofskih pojmovanj na razvoj znanstvenih teorij

Estetska drža in znanstvena misel

Izvori moderne znanosti: nova interpretacija

Znanstveni doprinos renesanse

Etape znanstvene kozmologije

Moderna misel

Galilej in Platon

Galilej in znanstvena revolucija 17. stoletja

Splošna gravitacija od Keplerja do Newtona

Pomen in vplivnost Newtonove sinteze

Hipoteza in eksperiment pri Newtonu

Newton, Galilej in Platon

Matjaž Vesel: Alexandre Koyré in »znanstvena revolucija«

Izbrana literatura

Beležka o avtorju
price


Keywords
history
history of philosophy
history of science
philosophy
philosophy of science
science
scientific revolution
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR