Znanstvena revolucija. Izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli

Avtor: Alexandre Koyré
Leto: 2006


Knjigo sestavlja izbor najbolj reprezentativnih študij slavnega francoskega epistemologa in zgodovinarja znanosti Alexandra Koyréja. V njih avtor obravnava vprašanja iz zgodovine znanosti, zgodovine filozofije, epistemologije in širšega družbenega konteksta znanstvene revolucije. Zagovarja tezo, da je znanstvena revolucija 17. stoletja hkrati izvor in izraz globoke duhovne spremembe, ki ni vzburkala samo vsebine, temveč same okvire našega mišljenja, ter da v tem procesu ni mogoče ločiti filozofske in znanstvene misli.

Knjiga prinaša slovenski prevod izbranih spisov, spremno študijo »Alexandre Koyré in ‘znanstvena revolucija’« in kratko beležko o avtorju.Kazalo vsebine

Smer in načrti raziskovanja

Pogledi na zgodovino znanosti

O vplivu filozofskih pojmovanj na razvoj znanstvenih teorij

Estetska drža in znanstvena misel

Izvori moderne znanosti: nova interpretacija

Znanstveni doprinos renesanse

Etape znanstvene kozmologije

Moderna misel

Galilej in Platon

Galilej in znanstvena revolucija 17. stoletja

Splošna gravitacija od Keplerja do Newtona

Pomen in vplivnost Newtonove sinteze

Hipoteza in eksperiment pri Newtonu

Newton, Galilej in Platon

Matjaž Vesel: Alexandre Koyré in »znanstvena revolucija«

Izbrana literatura

Beležka o avtorju


Ključne besede
filozofija
filozofija znanosti
zgodovina
zgodovina filozofije
zgodovina znanosti
znanost
znanstvena revolucija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR