Marisa Žele

Education: Philosophy, M.A.
Research Title: Young Research Fellow
University Title: Assistant+386 1 470 6 473

marisa.zele@zrc-sazu.siMarisa Žele (1990) is a young research felow at the Institute of Philosophy at ZRC SAZU and a PhD student at Postgraduate School ZRC SAZU. She graduated (M.A.) at the Department of Philosophy of the Faculty of Arts of the University of Ljubljana, with the study on the historicity of the monstrous and horrendous (2015), and is currently writing her PhD thesis under the mentorship of dr. Aleš Bunta and dr. Alenka Zupančič. In her research, she focuses mainly on the European imaginations of the Other and related historical conceptualizations of the monstrous and corporeal, marginal themes of the fantastic, horrifying and bizarre in European literature, philosophy and history of science, and currently more intensely, on the question of “error” in the method of interpretation, in connection with concept of deception in philosophy and culture. Her main fields of interest are philosophy of history, epistemology of the Middle Ages, history of science, post-structuralism and theoretical psychoanalysis.

PUBLICATIONS

ŽELE, Marisa. Besede in zobje - varljiva govorica, kanibalizem in solze v primeru srednjeveške pošastne rase Donester. Problemi: revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 9/10, str. 97-122, ilustr. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 70884450] financer: ARRS, Programi, P6-0014, SI, Pogoji in problemi sodobne filozofije

ŽELE, Marisa. Antikrist in izvorna pozaba: varljivec v biblijski ontologiji. Problemi: revija za kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0555-2419, 2017, letn. 55, št. 9/10, str. 109-135, 256, 260. [COBISS.SI-ID 66088034]

ŽELE, Marisa. Topologija konca in eshatološka negotovost. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2016, letn. 44, št. 266, str. 106-117. [COBISS.SI-ID 63389026]

ŽELE, Marisa. Utelesitev sveta v alegoričnem subjektu. Problemi: revija za kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0555-2419, 2016, letn. 54, št. 1/2, str. 147-178, 224, 228, ilustr. [COBISS.SI-ID 60598882]

ŽELE, Marisa. Monstruozno telo: poskus zgodovine grozljivega telesa: magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žele], 2015. VI, 161 f., ilustr., fotogr. [COBISS.SI-ID 58737250]

 

CONFERENCES

ŽELE, Marisa. Intervention: diskusijski panel Perspectives on Crisis. Prispevek na mednarodni konferenci Thinking o(f)f Crisis, ZRC SAZU, Ljubljana, 1. jun. 2016.

Spodletela udomačitev nekega telesa. Prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci Človek, stroji in nadzor, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 16. okt. 2015.

The Antichrist: The Trickster in Biblical Ontology. Prispevek na mednarodni konferenci Conference on Psychoanalysis, Philosophy, and Things That Think - "It Thinks".Aalborg University, Aalborg, 9. dec. 2017.

Volk in Bürgermeister: metamorfoza in subjektivacija. Prispevek na znanstvenem simpoziju Figure birokracije: aparat/aparatčik/aparature. Inštitut UDESIN, Ljubljana, 19. in 20. okt. 2017.

Embodiment of the World in the Allegorical Subject: Rethinking Medieval Cartography Through Images of Opicinus de Canistris. Prispevek na znanstvenem simpoziju 39th Annual Medieval and Renaissance Forum "Image and Visual Experience in the Middle Ages and Renaissance. Keene State College, Keene, 13. apr. 2018.

Intervening into the Anticipated: The Medieval Calculation of the End as a Form of Dissent. Prispevek na znanstvenem simpoziju 18th Annual North Carolina Colloquium in the Medieval and Early Modern Studies "Forms of Dissent in the Medieval and Early Modern World", Duke University, Durham, 10. mar. 2018.

Keywords
Epistemology
history of science
teoretical psychoanalysis
poststructuralism
philosophy of history