Marisa Žele

Izobrazba:magistrica filozofije
Znanstveni naziv: mlada raziskovalka
Univerzitetni naziv: asistentka+386 1 470 64 73

marisa.zele@zrc-sazu.si


Povezave


Marisa Žele (1990) je mlada raziskovalka na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU in doktorska študentka na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Magistrirala je na Oddelku za Filozofijo Filozofske Fakultete v Ljubljani s študijo zgodovinskosti pošastnega in grozljivega (2015), trenutno pa piše doktorsko disertacijo pod mentorstvom doc. dr. Aleša Bunte in prof. dr. Alenke Zupančič. V svojem raziskovanju se ukvarja z evropskimi imaginacijami Drugega in s tem povezanimi historičnimi konceptualizacijami pošastnega in telesnega, z obrobnimi temami fantastičnega, grozljivega in bizarnega v evropski literaturi, filozofiji in zgodovini znanosti, ter intenzivneje, s problemom mesta zmote v metodi interpretacije, v povezavi s konceptom varljivosti v filozofiji in kulturi. Glavna področja njenega zanimanja so filozofija zgodovine, epistemologija srednjega veka, zgodovina znanosti, postrukturalizem in teoretska psihoanaliza.

OBJAVE

ŽELE, Marisa. Besede in zobje - varljiva govorica, kanibalizem in solze v primeru srednjeveške pošastne rase Donester. Problemi: revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 9/10, str. 97-122, ilustr. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 70884450] financer: ARRS, Programi, P6-0014, SI, Pogoji in problemi sodobne filozofije

ŽELE, Marisa. Antikrist in izvorna pozaba: varljivec v biblijski ontologiji. Problemi: revija za kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0555-2419, 2017, letn. 55, št. 9/10, str. 109-135, 256, 260. [COBISS.SI-ID 66088034]

ŽELE, Marisa. Topologija konca in eshatološka negotovost. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2016, letn. 44, št. 266, str. 106-117. [COBISS.SI-ID 63389026]

ŽELE, Marisa. Utelesitev sveta v alegoričnem subjektu. Problemi: revija za kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0555-2419, 2016, letn. 54, št. 1/2, str. 147-178, 224, 228, ilustr. [COBISS.SI-ID 60598882]

ŽELE, Marisa. Monstruozno telo: poskus zgodovine grozljivega telesa: magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žele], 2015. VI, 161 f., ilustr., fotogr. [COBISS.SI-ID 58737250]

 

IZBRANI PRISPEVKI NA KONFERENCAH

ŽELE, Marisa. Intervention: diskusijski panel Perspectives on Crisis. Prispevek na mednarodni konferenci Thinking o(f)f Crisis, ZRC SAZU, Ljubljana, 1. jun. 2016.

Spodletela udomačitev nekega telesa. Prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci Človek, stroji in nadzor, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 16. okt. 2015.

The Antichrist: The Trickster in Biblical Ontology. Prispevek na mednarodni konferenci Conference on Psychoanalysis, Philosophy, and Things That Think - "It Thinks".Aalborg University, Aalborg, 9. dec. 2017.

Volk in Bürgermeister: metamorfoza in subjektivacija. Prispevek na znanstvenem simpoziju Figure birokracije: aparat/aparatčik/aparature. Inštitut UDESIN, Ljubljana, 19. in 20. okt. 2017.

Embodiment of the World in the Allegorical Subject: Rethinking Medieval Cartography Through Images of Opicinus de Canistris. Prispevek na znanstvenem simpoziju 39th Annual Medieval and Renaissance Forum "Image and Visual Experience in the Middle Ages and Renaissance. Keene State College, Keene, 13. apr. 2018.

Intervening into the Anticipated: The Medieval Calculation of the End as a Form of Dissent. Prispevek na znanstvenem simpoziju 18th Annual North Carolina Colloquium in the Medieval and Early Modern Studies "Forms of Dissent in the Medieval and Early Modern World", Duke University, Durham, 10. mar. 2018.

Ključne besede
epistemologija
zgodovina znanosti
teoretska psihoanaliza
poststrukturalizem
filozofija zgodovine