09

OKT

09:00

3. simpozij mladih raziskovalcev ZRC SAZU v PostojniOsnovni Podatki

09. oktober 2015 ob 09:00
Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU

Organizator: ZRC SAZU, IZRK ZRC SAZU


Opis

Knjižica z izvlečki predavanj

Fotografije z dogodka

PROGRAM

PETEK, 9. 10. 2015

9:00–9:15

prihod udeležencev

9:15–9:30

uvodni pozdravi

I. del - moderatorka Polona Sitar

9:30–9:50

Katarina Šrimpf (ISN), Raba in izraba pripovednega izročila

9:50–10:10

Simona Kostanjšek Brglez (UIFS), Motiv Ikarja in Dedala v slovenski likovni umetnosti 20. in 21. stoletja

10:10–10:30

Vanja Kočevar (ZIMK), Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu (1597) – Pozabljena dediščina zgodnjenovoveškega oblastnega ceremoniala

10:30–10:50

Katarina Trček (MI), Glasba na gradu Borl: Grajski pozitiv Rudolfa Rapolta

10:50–11:10

premor

II. del - moderatorka Katarina Šrimpf

11:10–11:30

Lucija Lapuh (GIAM), Revitalizacija kulturne dediščine tudi s pomočjo socialnih podjetnikov

11:30–11:50

Polona Sitar (IKSŠ), Muzej slovenskih blagovnih znamk v nastajanju

11:50–12:10

Elena Legissha (IZA), Odkrivanje koliščarske kulturne dediščine na Igu

12:10–12:30

Peter Kozel (IZRK), Hkratno ekološko vrednotenje vodne in kopenske favne v kraških jamah

12:30–14:30

kosilo

III. del - moderatorka Lucija Lapuh

14:30–14:50

Jernej Tiran (GIAM), Kje se najboljše in kje najslabše živi? Prostorska analiza kakovosti bivalnega okolja na primeru izbranih slovenskih mest

14:50–15:10

Matjaž Geršič (GIAM), Mikrotoponimi kot kulturna dediščina

15:10–15:30

Matej Blatnik (IZRK), Hidrogeologija podzemnega toka zaledja Ljubljanice

15:30–15:50

Peter Kumer (GIAM), Zasebni lastniki majhnih gozdnih posesti

15:50–16:00

sklep