23

NOV

08:30

Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere

5. simpozij


Osnovni Podatki

23. november 2017 ob 08:30
Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator: ZRC SAZU


Opis


PREMIKI IN OBROBJA
5. Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere
Ljubljana, 23.-24. november 2017

Zbornik simpozija (PDF)

PROGRAM SIMPOZIJA

ČETRTEK, 23. 11. 2017
Lokacija: Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana
8.30–09.00
Prihod udeležencev
9.00–09.15
Uvodni pozdravi:
dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU
9.15–10.45
    sklop (moderatorka: Jerneja Brumen)
Predstavitev štipendij – ŠPELA SUŠEC, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Predstavitev izkušenj z različnimi mednarodnimi štipendijami – dr. BORUT TELBAN, Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU
10.45–11.15
Odmor za kavo in čaj
11.15–12.15
    sklop (moderator: Filip Küzmič)
Kavalirska potovanja – mag. MATJAŽ GRAHORNIK, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Geoturizem v slovenskih turističnih jamah – JURE TIČAR, Geografski inštitut Antona Melika
Arhitekturni natečaji in kulturna dediščina – NIKA GRABAR, Podiplomska šola ZRC SAZU
Lokalno ali import? Nedestruktivne analize keramičnih najdb z uporabo rentgenske računalniške mikrotomografije – ELENA LEGHISSA, Inštitut za arheologijo
12.15–13.00
Odmor za kosilo
13.00–14.00
    sklop (moderatorka: Lea Kuhar)
Romanja štajerskih Slovencev v 18. stoletju in nabožne ljudske pesmi – NINA DITMAJER, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Estetika grdega v odnosu do ljubezni v poeziji Petre Kolmančič – JERNEJ KUSTERLE, Podiplomska šola ZRC SAZU
Pisati zgodovino ciganov: metodološka in epistemološka izhodišča – VITA ZALAR, Inštitut za kulturno zgodovino
Revija Arhitektura (1931–1934) in krog njenih sodelavcev – dr. ALENKA DI BATTISTA, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
14.00–14.30
Odmor za kavo in čaj
14.30–15.30
    sklop (moderatorka: Nina Ditmajer)
Anka Tasmanka – zgodba o političnem delovanju Anke Makovec – JERNEJA BRUMEN, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Premik kot destrukcija, premik kot odtegnitev – LEA KUHAR, Filozofski inštitut
Premik kranjskega lingvo- in etnonima na celotni slovenski etnični prostor in imenjska kroatizacija njegovega vzhodnega obrobja – dr. VANJA KOČEVAR, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Tujerodne vrste rastlin v različnih tipih vegetacije: primer Slovenije – FILIP KÜZMIČ, Biološki inštitut Jovana Hadžija
16.00–18.30
Neformalno druženje
18.30–20.00
Večerja

PETEK, 24. 11. 2017
8.30–09.00
Prihod udeležencev
9.00–10.00
    sklop (moderatorka: Elena Leghissa)
Priprava projektne ideje – dr. MIMI URBANC, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Predstavitev podoktorske raziskovalne poti – dr. BRINA ŠKVOR JERNEJČIČ, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Od novinarke do raziskovalke: predstavitev izkušenj z mednarodnimi štipendijami od Amerike do Avstrije – dr. IVA KOSMOS, Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU
10.30–11.00
Odmor za kavo in čaj
11.00–12.00
    sklop (moderator: Jure Tičar)
Optimizacija metode lova s talnimi pastmi za zmanjšanje negativnih vplivov in boljše varovanje podzemeljskih združb v jamah – dr. PETER KOZEL, Inštitut za raziskovanje krasa
Gibanje vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje delovanja kraških vodonosnikov – BLAŽ KOGOVŠEK, Inštitut za raziskovanje krasa
Premiki vode v podzemlju med obrobjem Planinskega polja in Ljubljanske kotline – MATEJ BLATNIK, Inštitut za raziskovanje krasa
Uporaba lidarskih podatkov za iskanje novih jamskih vhodov – LOVEL KUKULJAN, Inštitut za raziskovanje krasa
Kulturne soseske v Ljubljani – dr. PETER KUMER, Geografski inštitut Antona Melika
12.00–13.00
Odmor za kosilo
14.00–15.00
Ogled arheološkega najdišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju
15.00–16.00
Ogled razstave »Moja Ljubljanica« (Kulturni center Vrhnika)

Podporniki simpozija: