Knjiga meseca januarja

Isaac Newton: Izbrani spisi I
Datum objave: 16. januar 2023

Pri Založbi ZRC novo leto zaganjamo s čisto novo akcijo. Med januarsko inventuro smo v skladišču spihali prah z nekaterih naših najljubših naslovov in sklenili, da jim pomagamo poiskati svoje mesto na vaših knjižnih policah. Dvanajst jih bo zato v letu 2023 postalo Knjiga meseca, kar je tudi naslov založbine nove akcije. V januarju vas spomnimo na Izbrane spise I Isaaca Newtona. Besedila, ki sta jih prevedla Matej Hriberšek in Valerija Vendramin, je izbral, uredil in s spremno besedo opremil Matjaž Vesel.

Angleški znanstvenik Isaac Newton je sopomenka za znanstveno revolucijo na področjih optike, matematike in fizike. Njegova pojmovanja najbolje razumemo, če poznamo njegov miselni razvoj. Tu nastopijo Izbrani spisi I, ki prinašajo prevode nekaterih Newtonovih najpomembnejših zgodnjih besedil. Izbor iz njegovih študentskih beležk nosi naslov »Nekatera filozofska vprašanja« in osvetljuje Newtonovo zanimanje za tedanjo mehanicistično filozofijo. »Nova teorija o svetlobi in barvah« je Newtonovo prvo objavljeno besedilo, ki je spodbudilo burno polemiko o naravi svetlobe in vlogi hipotez v filozofiji narave. V »Hipotezi o svetlobi«, »O etru in zraku« in »Pismu Robertu Boylu« je razvil razmišljanja o tem, kaj je materija in kako deluje na mikroravni. Mladi znanstvenik je v tem obdobju po vsej verjetnosti napisal tudi svoj najobsežnejši in najbolj razdelan obračun z osnovnimi koncepti Descartesove fizike in metafizike, neobjavljeni rokopis De gravitatione, v katerem je skozi kritiko Descartesa razvil svoje pojmovanje gibanja, narave prostora in telesa ter vloge Boga v naravnem svetu.

Januarska knjiga meseca ponuja vpogled v razmišljanje enega najpomembnejših novodobnih znanstvenikov. V knjigarni Azil in v spletni prodajalni Založbe ZRC bo mesec dni na voljo za nakup s kar 50 % popustom, ki prične veljati 15. januarja. Naslednjega 15. v mesecu že izberemo novega prezrtega favorita.