GRACE

mednarodni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Projekt GRACE, ki ga financira program Obzorja 2020 'Znanost z in za družbo', podpira cilj Evropske komisije, s katerim želi ta razširiti in vpeljati odgovorno raziskovanje in inovacije v Evropski raziskovalni prostor.

Poslanstvo projekta GRACE je razviti nabor posebnih aktivnosti na terenu, v šestih organizacijah, ki financirajo in izvajajo raziskave (izvajalske organizacije). Aktivnosti bodo osnova za razvoj prilagojenih 8-letnih načrtov znotraj teh organizacij. Z izvajanjem aktivnosti bodo organizacije zagotavljale trajnostno in dosledno dolgoročno izvajanje načrtov, ki bodo preko institucionalnih sprememb vpeljali RRI v njihovo organizacijsko in raziskovalno kulturo in prakso.

 

Dogodek št.1

Razprava o ustanovitvi telesa za vprašanja etike in integritete v raziskovanju 1

5. februar 2020

Predstavitev

Dogodek št. 2

Znanost – med raziskovalno integriteto in plagiatorstvom

12. november 2020

Program

Predstavitve:

 

Posnetek

Dogodek št. 3

Razprava o ustanovitvi telesa za vprašanja etike in integritete v raziskovanju 2

19. november 2020

Predstavitev vprašanja etike in integritete na ZRC SAZU, Rok Benčin

 

Dogodek številka 4

Priložnosti ob vključevanju javnosti v jezikoslovni raziskovalni proces

16. november 2021

Program

Posnetek


Faze projekta

  1. Pripravljalna faza – šest izvajalskih organizacij bo proučilo njihovo kulturo in prakso v povezavi z odgovornim raziskovanjem in inovacijami in identificiralo kritične točke. Razvile bodo prilagojeni okvir RRI, kjer bo ključno razumevanje dodane vrednosti RRI in ključnih področij RRI. Organizacije bodo v nadaljevanju oblikovale nabor aktivnosti za vpeljavo RRI v njihovo kulturo in prakso. Aktivnosti bodo oblikovane po metodi SMART (prilagojene, merljive, dosegljive, realistične in časovno opredeljene) in namenjene doseganju natančno določenih institucionalnih sprememb, ki bodo povezane z določenimi RRI kazalniki. Aktivnosti bodo del 8-letnih načrtov institucionalnih sprememb.
  2. Faza vzajemnega učenja – faza bo namenjena izvajanju aktivnosti na terenu in njihovi vključitvi v načrte izvajalskih organizacij preko različnih institucionalnih ureditev (novih pravilnikov, novih praks, novih organizacijskih enot, ipd.).
  3. Faza pregleda stanja – faza bo sklepni korak projekta, v kateri bodo ocenjene dosežene institucionalne spremembe in zagotovljena njihova trajnost tudi v obdobju po koncu projekta. Pregledani in popravljeni bodo tudi načrti za RRI, ki jih bodo organizacije izvajale v naslednjih 5 letih.

Ključne povezave

Ključne besede
odgovorno raziskovanje in inovacije (RRI)
odprta znanost
odprte inovacije
institucionalna spremembe
štiripolni heliks
spol
vključevanje javnosti
izobraževanje
etika
integriteta
odprti dostop