Doc. dr. Rok Benčin

Datum rojstva: 8. januar 1984
Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec
Univerzitetni naziv: docent
ORCID št.: 0000-0002-6457-3815

 +386 1 470 64 76

rok.bencin@zrc-sazu.si
Moji raziskovalni interesi se vrtijo okoli razmerij med estetiko, ontologijo in politiko v sodobni filozofiji. Posebej se posvečam sodobni francoski filozofiji (Rancière, Badiou, Deleuze), kritični teoriji (predvsem Adorno) in sodobnim pogledom na moderno filozofijo (trenutno Leibnizeva metafizika in Heglova estetika). V svojem delu pogosto obravnavam moderno literaturo (posebej Prousta) in film. Ukvarjam se tudi z etiko humanističnih in družboslovnih raziskav.

Knjiga

Okna brez monad: estetika od Heideggerja do Rancièra. Ljubljana: Založba ZRC, 2015.

 

Članki in poglavja

Rethinking Representation in Ontology and Aesthetics via Badiou and Rancière. Theory, Culture & Society 36.5 (2019): 95-112. DOI: 10.1177/0263276418806573.

L'affettività dell'apparenza estetica tra sofferenza e indifferenza. Psiche: rivista di cultura psicoanalitica 6.1 (2019): 79-94. DOI: 10.7388/93686.

Form and Affect: Artistic Truth in Adorno and Badiou. In: Badiou and the German Tradition of Philosophy, ur. Jan Völker: 197-216. London in New York: Bloomsbury 2019. DOI: 10.5040/9781350069978.ch-011.

Art Between Affect and Indifference in Hegel, Adorno, and Rancière. Filozofski vestnik 40.1 (2019): 155-172.

Temporalities of Modernity in Jia Zhangke’s Still Life. Filozofski vestnik 39.3 (2018): 237-251.

Proustian Developments: The World and Object of Photography. Substance: a review of theory and literary criticism 46.3 (2017): 16-30.

’Sans Cause’: Affect and Truth in Marcel Proust. Filozofski vestnik 38.3 (2017): 53–66.

Metaphorical and Metonymical Equality: From a Rhetoric of Society to an Aesthetics of Politics. Maska 32.185/186 (2017): 52-63.

Melancholy, or the metaphysics of fictional sadness. Filozofski vestnik 37.1 (2016): 101-117.

 

Predavanja in prispevki

Le livre sur rien: indifférence entre esthétique et ontologie. Vabljeno predavanje na Université Paris 8, 27. november 2019.

Artwork: A Monad or a Possible World? The Dismantled Leibnizianism of Contemporary Aesthetics. Prispevek na 21st International Congress of Aesthetics, International Association for Aesthetics, Belgrade, 24. julij 2019.

The World According to Contemporary Philosophy: Lost or Multiplied, Real or Fictional? Prispevek na mednarodni konferenci Truth, Fiction, Illusion: Worlds & Experience, Association for Philosophy and Literature, Alpen-Adria Universität, Celovec, 1. junij 2019.

The Redundant Realities of Realism. Vabljeno predavanje na the University of Applied Arts, Vienna, 14. junij 2018.

The Wrecks of the Worlds: The Metaphysics of Affect in Proust, Benjamin and Lacan. Prispevek na mednarodni konferenci The End(s) of Political Theology, Lancaster University & ZRC SAZU, Ljubljana, 6. junij 2018.

Between Suffering and Indifference: The Affect of Art in Adorno and Rancière. Prispevek na mednarodni konferenci Conflicts—Antagonisms, Agonies, Affects, Nordic Society of Aesthetics, Paris, 2. junij 2018.

Violence of History and Rebuilding the World in the Cinema of Jia Zhangke. Prispevek na mednarodni konferenci Dissecting Violence, Amsterdam School for Cultural Analysis, University of Amsterdam, 4. april 2018.

Tightrope Walking: French Philosophy, Film Criticism, and Jia Zhangkeʼs Still Life. Vabljeni prispevek na International Symposium on Aesthetics in Contemporary Chinese Art Criticism at the College of Media and International Culture, Zhejiang University, Hangzhou, 31. julij 2017.

From the Melancholy of Form to the Metaphysics of Happiness: Form and Feeling in Adorno and Badiou. Vabljeni prispevek na Badiou and the Presence of Philosophy: Crossing the French-German Border, Berlin University of the Arts, 30. januar 2016.

GRACE (mednarodni_raziskovalni • 01. januar 2020 - 31. december 2021)
SATORI - Stakeholders Acting Together On the ethical impact assessment of Research and Innovation (okvirni_program • 01. januar 2014 - 30. september 2017)
Struktura in genealogija perverzije v sodobni filozofiji, politiki in umetnosti (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Problem objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji (01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Evropa kot filozofska ideja in politični subjekt (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija (temeljni_raziskovalni • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)
Pogoji in problemi sodobne filozofije IV (research programme • 01. januar 2020 - 31. december 2025)
Pogoji in problemi sodobne filozofije III (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2019)
Pogoji in problemi sodobne filozofije II (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)

Izobrazba

2012: doktorat znanosti s področja filozofije na programu Interkulturni študiji – Primerjalni študij idej in kultur (Filozofski modul), Univerza v Novi Gorici; mentorica: Jelica Šumič-Riha; naslov: »Vloga estetike v sodobni ontologiji in politični filozofiji: imanenca, reprezentacija, resnica«.

2007: diploma iz filozofije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

2007: diploma iz primerjalne književnosti in literarne teorije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Zaposlitve in nazivi

2016-danes: Znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, Filozofski inštitut

2008-2016: Asistent na ZRC SAZU, Filozofski inštitut

 

Pedagoška dejavnost

Docent na Podiplomski šoli ZRC SAZU: predmet »Sodobna filozofija in moderna literatura«

November 2019: Vabljeni profesor na Univerzi Pariz 8, Oddelek za filozofijo: kurz »Les objets monadiques«

2018/2019: Gostujoči predavatelj na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta: predmet »Kaj je razsvetljenstvo?«

Ključne besede
politična filozofija
ontologija
estetika
sodobna filozofija